Νέα Εταιρείας

Ενημερωθείτε για δελτία τύπου, εκδηλώσεις, εκπαιδευτικά ταξίδια, εκθέσεις κ.α.

περισσότερα >>

Ανακοίνωση για τις Αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 19-12-2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 19-12-2016 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «UNIBIOS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»

Στην Φυλή Αττικής σήμερα, ημέρα Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 14:00 συνήλθε στην έδρα της στο ΒΙΟΠΑ Άνω Λιοσίων, 1η και 18η Οδός, η υπό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας προσκληθείσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου μέτοχοι κύριοι 1.417.444 μετοχών με δικαίωμα ψήφου επί συνόλου 15.627.315 μετοχών, ήτοι 9,07% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Κατόπιν τούτων διαπιστώθηκε η έλλειψη απαρτίας και η Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνεδριάσει σε Επαναληπτική συνεδρίαση όπως έχει ήδη προσκληθεί στις 30-12-2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 στην έδρα της στο ΒΙΟΠΑ Άνω Λιοσίων, 1η και 18η οδός.