Νέα Εταιρείας

Ενημερωθείτε για δελτία τύπου, εκδηλώσεις, εκπαιδευτικά ταξίδια, εκθέσεις κ.α.

περισσότερα >>

Αναβολή Α Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 22-12-2017

       ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
 ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ 22-12-2017 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
 ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«
UNIBIOS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»

 

Στην Φυλή Αττικής σήμερα, ημέρα Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 14:00 συνήλθε στην έδρα της στο ΒΙΟΠΑ Άνω Λιοσίων, 1η και 18η Οδός, η υπό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας προσκληθείσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου μέτοχοι κύριοι 452.558 μετοχών με δικαίωμα ψήφου επί συνόλου 3.125.463 μετοχών, ήτοι 14,48% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Κατόπιν τούτων διαπιστώθηκε η έλλειψη απαρτίας και η Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνεδριάσει σε Επαναληπτική συνεδρίαση  όπως έχει ήδη προσκληθεί στις 8-1-2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 στην έδρα της στο ΒΙΟΠΑ Άνω Λιοσίων, 1η και 18η οδός.