Νέα Εταιρείας

Ενημερωθείτε για δελτία τύπου, εκδηλώσεις, εκπαιδευτικά ταξίδια, εκθέσεις κ.α.

περισσότερα >>

Αναβολή Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης 24-9-2018

       ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
 ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ 24-9-2018 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
 ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«
UNIBIOS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»

ΓΕΜΗ 000232101000

Στην Φυλή Αττικής σήμερα, ημέρα Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 14:00 συγκλήθηκε στην έδρα της εταιρίας στο ΒΙΟΠΑ Άνω Λιοσίων, 1η και 18η Οδός, η υπό του Διοικητικού Συμβουλίου προσκληθείσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου μέτοχοι κύριοι 294.915 μετοχών με δικαίωμα ψήφου επί συνόλου 3.125.463 μετοχών, ήτοι 9,47% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Κατόπιν τούτων διαπιστώθηκε η έλλειψη απαρτίας και η Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνεδριάσει σε Επαναληπτική συνεδρίαση  όπως έχει ήδη προσκληθεί στις 5-10-2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 στην έδρα της στο ΒΙΟΠΑ Άνω Λιοσίων, 1η και 18η οδός.