Νέα Εταιρείας

Ενημερωθείτε για δελτία τύπου, εκδηλώσεις, εκπαιδευτικά ταξίδια, εκθέσεις κ.α.

περισσότερα >>

Αναβολή Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης 5-10-2018

       ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
 ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ 5-10-2018 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
 ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«
UNIBIOS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»

ΓΕΜΗ 000232101000

Στην Φυλή Αττικής σήμερα, ημέρα Παρασκευή 5η Οκτωβρίου 2018 και ώρα 14:00 συγκλήθηκε στην έδρα της εταιρίας στο ΒΙΟΠΑ Άνω Λιοσίων, 1η και 18η Οδός, η υπό του Διοικητικού Συμβουλίου προσκληθείσα Α Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου μέτοχοι κύριοι 1.547.701 μετοχών με δικαίωμα ψήφου επί συνόλου 3.125.463 μετοχών, ήτοι 49,52% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Αφού συγκροτήθηκε σε σώμα η Γενική Συνέλευση διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε η απαιτούμενη αυξημένη πλειοψηφία για να συζητηθεί το πρώτο θέμα της ημερησίας διάταξης που αφορά σε Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου. Ακολούθως η Συνέλευση συζήτησε τα επόμενα θέματα. O Πρόεδρος όμως με την ιδιότητα του ως μετόχου κατόχου μετοχών που υπερβαίνουν το ένα εικοστό του μετοχικού κεφαλαίου ζήτησε να αναβληθεί η λήψη αποφάσεων και για τα υπόλοιπα θέματα ώστε να συμπέσει με την Β Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα λάβει χώρα όπως έχει αποφασισθεί στις 19 Οκτωβρίου 2018 στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα (14:00). Με την πρόταση αυτή συμφώνησαν και όλοι οι παρευρισκόμενοι μέτοχοι, θεωρώντας ότι είναι καλύτερα να συζητηθούν τα θέματα αυτά συγχρόνως. Κατόπιν τούτων  η Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνεδριάσει σε Β Επαναληπτική συνεδρίαση  όπως έχει ήδη προσκληθεί στις 5-10-2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 στην έδρα της στο ΒΙΟΠΑ Άνω Λιοσίων, 1η και 18η οδός και θα ληφθούν αποφάσεις για όλα τα θέματα της ημερησίας διάταξης.