Νέα Εταιρείας

Ενημερωθείτε για δελτία τύπου, εκδηλώσεις, εκπαιδευτικά ταξίδια, εκθέσεις κ.α.

περισσότερα >>

Αποχώρηση Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου 2.4.2013

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Unibios Συμμετοχών ανακοινώνει ότι κατά την συνεδρίαση της 2-4-2013 ομοφώνα απεδέχθη την παραίτηση του μέλους κ. Διονυσίου Σβορώνου, καθώς και τη μη αναπλήρωσή του.

 

Ακολούθως το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

 

Αντώνιος Σβορώνος, Πρόεδρος Εκτελεστικό Μέλος

Ορφέας Μαυρίκιος, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Εκτελεστικό Μέλος

Γεώργιος Μπέκος, Εκτελεστικό Μέλος

Αναστάσιος Θεοδωρακόπουλος, Εκτελεστικό Μέλος

Νικόλαος Τραυλός, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Ιωάννης Μεθόδιος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος και

Κωνσταντίνος Παναγούλιας, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Ρήγας – Αλέξανδρος Καραβίας Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Αλέξανδρος Καλογήρου Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

 

Επισημάνεται επίσης ότι η θητεία του ΔΣ σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 3 του καταστατικού της εταιρείας είναι πενταετής και λήγει την 4η Μαΐου 2017 παρατεινόμενη μέχρι της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους 2017.