Νέα Εταιρείας

Ενημερωθείτε για δελτία τύπου, εκδηλώσεις, εκπαιδευτικά ταξίδια, εκθέσεις κ.α.

περισσότερα >>

Ανακοίνωση για Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα-7.5.2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΟΥ
ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ UNIBIOS AE

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Unibios Συμμετοχών ανακοινώνει ότι κατά την συνεδρίαση του της 7-5-2012, μετά την εκλογή του από την 4-5-2012 Β Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Αντώνιος Σβορώνος, Πρόεδρος Εκτελεστικό Μέλος
Ορφέας Μαυρίκιος, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Εκτελεστικό Μέλος
Αναστάσιος Θεοδωρακόπουλος, Εκτελεστικό Μέλος
Γεώργιος Μπέκος, Εκτελεστικό Μέλος
Διονύσιος Σβορώνος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
Νικόλαος Τραυλός, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Ιωάννης Μεθόδιος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος και
Ρήγας – Αλέξανδρος Καραβίας, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Κωνσταντίνος Παναγούλιας, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Αλέξανδρος Καλογήρου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Επισημαίνεται επίσης ότι η θητεία του νέου εκλεγέντος ΔΣ, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 3 του καταστατικού της εταιρείας, είναι πενταετής και λήγει την εσπέρα της 4ης Μαΐου 2017, παρατεινόμενη μέχρι της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους 2017.