Νέα Εταιρείας

Ενημερωθείτε για δελτία τύπου, εκδηλώσεις, εκπαιδευτικά ταξίδια, εκθέσεις κ.α.

περισσότερα >>

Ανακοίνωση για Ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου-27.04.2015

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Unibios Συμμετοχών ανακοινώνει ότι κατά την συνεδρίαση του της 27-4-2015, ανακοινώθηκε η παραίτηση εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του κυρίου Κωνσταντίνου Παναγούλια και εξελέγη στην θέση του παραιτηθέντος ο Γεώργιος Παπαθανασίου. Ακολούθως το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

 

Αντώνιος Σβορώνος, Πρόεδρος Εκτελεστικό Μέλος

Ορφέας Μαυρίκιος, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Εκτελεστικό Μέλος

Αναστάσιος Θεοδωρακόπουλος, Εκτελεστικό Μέλος

Γεώργιος Μπέκος, Εκτελεστικό Μέλος

Ηλίας Γιαννακόπουλος, Εκτελεστικό Μέλος

Νικόλαος Τραυλός, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Γεώργιος Παπαθανασίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Ιωάννης Μεθόδιος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος και

Ρήγας – Αλέξανδρος Καραβίας, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Αλέξανδρος Καλογήρου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

 

Επισημαίνεται επίσης ότι η θητεία του νέου εκλεγέντος ΔΣ, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 3 του καταστατικού της εταιρείας, είναι πενταετής και λήγει την εσπέρα της 4ης Μαΐου 2017, παρατεινόμενη μέχρι της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους 2017.

 

Ο Κύριος Παπαθανασίου στη μακρά επαγγελματική του διαδρομή διετέλεσε Ανώτατο Διευθυντικό στέλεχος της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, Υποδιοικητής στην Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής Αναπτύξεως (ΕΤΒΑ), Ιδρυτικό στέλεχος και Γενικός Διευθυντής της Πανελλήνιας Τράπεζας και Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος σε Εταιρίες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, Αμοιβαίων Κεφαλαίων , Χρηματιστηριακών Υπηρεσιών , της Ναυτιλιακής Περιοχής Πλατυγιαλίου Αστακού (ΝΑΒΙΠΕ) και παράλληλα Μέλος Διοικητικών Συμβουλίων μεγάλων Ελληνικών Εταιριών. Έχει σπουδάσει Πολιτικές και Κοινωνικές Επιστήμες, Νομικά και Διοικητική των Επιχειρήσεων.