Νέα Εταιρείας

Ενημερωθείτε για δελτία τύπου, εκδηλώσεις, εκπαιδευτικά ταξίδια, εκθέσεις κ.α.

περισσότερα >>

Αντικατάσταση Παραιτηθέντος Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου - 16.01.2009

Με την παρούσα η εταιρεία UNIBIOS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ AEενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την θέση του κουGianMarco Valente, ως μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ καταλαμβάνει από σήμερα ο κος Lucciano Coccagna.

Ο κος Coccagna είναι χημικός ειδικευμένος στα συστήματα επεξεργασίας νερού, σ’ ένα χώρο που με τις γνώσεις του και την πολυετή εμπειρία του έχει επάξια κερδίσει την διεθνή αναγνώριση.

Έχει διατελέσει ανώτατο στέλεχος σε πολυεθνικές εταιρείες  αλλά και σε Διεθνείς Οργανισμούς και Επιτροπές που ασχολούνται με την διαχείριση και επεξεργασία νερού, επιπλέον έχει  επιδείξει έντονο συγγραφικό έργο στον Διεθνή Τύπο και σε περιοδικά του κλάδου.

Η παρουσία  του στο Δ.Σ. του Ομίλου και η εμπειρία του θα βοηθήσουν ειδικότερα στην περαιτέρω ανάπτυξη των εταιρειών του Ομίλου που έχουν σαν δραστηριότητα την επεξεργασία νερού και γενικότερα στην συνολική ανάπτυξη και επέκταση του Ομίλου UNIBIOS.