Νέα Εταιρείας

Ενημερωθείτε για δελτία τύπου, εκδηλώσεις, εκπαιδευτικά ταξίδια, εκθέσεις κ.α.

περισσότερα >>

Συγκρότηση Νέου Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα 3-7-2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΟΥ
ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ UNIBIOS AE

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Unibios Συμμετοχών ανακοινώνει ότι κατά την συνεδρίαση του της 3-7-2017, μετά την εκλογή του από την 3-7-2017 A Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Αντώνιος Σβορώνος, Πρόεδρος Εκτελεστικό Μέλος
Ορφέας Μαυρίκιος, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Εκτελεστικό Μέλος
Γεώργιος Μπέκος, Εκτελεστικό Μέλος
Ιωάννης Μεθόδιος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος 
Αλέξανδρος Καλογήρου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Γεώργιος Παπαθανασίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Ιωάννης Παναγιωτακόπουλος , Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Επισημαίνεται επίσης ότι η θητεία του νέου εκλεγέντος ΔΣ, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 3 του καταστατικού της εταιρείας, είναι πενταετής και λήγει την εσπέρα της 2ης Ιουλίου 2022, παρατεινόμενη μέχρι της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους 2022.