Νέα Εταιρείας

Ενημερωθείτε για δελτία τύπου, εκδηλώσεις, εκπαιδευτικά ταξίδια, εκθέσεις κ.α.

περισσότερα >>

Ανακοίνωση για την Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα 7-5-2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΟΥ
ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ UNIBIOS AE

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Unibios Συμμετοχών ανακοινώνει ότι κατά την συνεδρίαση του,  της 7-5-2018, μετά την παραίτηση του κ. Γεώργιου Μπέκου από μέλος του ΔΣ,  προχώρησε σε εκλογή νέου μέλους, του κ. Κυριάκου Παπαθανασίου στην θέση του παραιτηθέντος  και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Αντώνιος Σβορώνος, Πρόεδρος Εκτελεστικό Μέλος
Ορφέας Μαυρίκιος, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Εκτελεστικό Μέλος
Κυριάκος Παπαθανασίου, Εκτελεστικό Μέλος
Ιωάννης Μεθόδιος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος 
Αλέξανδρος Καλογήρου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Γεώργιος Παπαθανασίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Ιωάννης Παναγιωτακόπουλος , Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Επισημαίνεται επίσης ότι η θητεία του  νέου ΔΣ, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 3 του καταστατικού της εταιρείας, είναι πενταετής και λήγει την εσπέρα της 2ης Ιουλίου 2022, παρατεινόμενη μέχρι της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους 2022.

Ο κ. Κυριάκος Παπαθανασίου επίσης  αναλαμβάνει  την θέση του Οικονομικού Διευθυντή του Ομίλου, καθώς και την θέση του υπεύθυνου εταιρικών ανακοινώσεων.