Νέα Εταιρείας

Ενημερωθείτε για δελτία τύπου, εκδηλώσεις, εκπαιδευτικά ταξίδια, εκθέσεις κ.α.

περισσότερα >>

Εκλογή Νέου Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου 16-5-2013

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Unibios Συμμετοχών Α.Ε. ανακοινώνει ότι κατά την συνεδρίαση της 16-05-2013 ομόφωνα εξέλεξε ως νέο μέλος του τον κύριο Ηλία Γιαννακόπουλο του Σεραφείμ, σε αντικατάσταση του μέλους που είχε παραιτηθεί όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της 02/04/2013.

Ακολούθως το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Αντώνιος Σβορώνος, Πρόεδρος Εκτελεστικό Μέλος

Ορφέας Μαυρίκιος, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Εκτελεστικό Μέλος

Γεώργιος Μπέκος, Εκτελεστικό Μέλος

Αναστάσιος Θεοδωρακόπουλος, Εκτελεστικό Μέλος

Ηλίας Γιαννακόπουλος, Εκτελεστικό Μέλος

Νικόλαος Τραυλός, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Ιωάννης Μεθόδιος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος και

Κωνσταντίνος Παναγούλιας, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Ρήγας – Αλέξανδρος Καραβίας Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Αλέξανδρος Καλογήρου Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Επισημάνεται επίσης ότι η θητεία του ΔΣ σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 3 του καταστατικού της εταιρείας είναι πενταετής και λήγει την 4η Μαΐου 2017 παρατεινόμενη μέχρι της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους 2017.