Νέα Εταιρείας

Ενημερωθείτε για δελτία τύπου, εκδηλώσεις, εκπαιδευτικά ταξίδια, εκθέσεις κ.α.

περισσότερα >>

Ανακοίνωση για την Ενημέρωση Αναλυτών της 26-5-2017

Ο Πρόεδρος της εταιρίας Unibios Συμμετοχών κύριος Αντώνιος Σβορώνος και ο Οικονομικός Διευθυντής κύριος Γεώργιος Μπέκος παρουσίασαν την προβλεπομένη από τον κανονισμό ετήσια ενημέρωση προς  τους αναλυτές σε σχέση με τα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης 2016.

Αναφέρθηκαν στα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης όπως έχουν ήδη δημοσιευθεί και εκτίμησαν ότι δεν ανταποκρίνονταν στις προσδοκίες των μετόχων, διότι η εταιρία έχει την δυνατότητα να ανταποκριθεί σε σημαντικά μεγαλύτερο όγκο πωλήσεων.

Η εταιρία έχει κάνει σημαντικές προσπάθειες για να ενισχύσει αφενός την εξωστρέφεια της και αφετέρου να διατηρήσει την τεχνολογική της γνώση και δυνατότητα για εξειδικευμένα έργα.

Το κύριο αντικείμενο της εταιρίας είναι η μελέτη, κατασκευή, εγκατάσταση και λειτουργία συστημάτων επεξεργασίας νερού. Κύριοι πελάτες της είναι  (1) Δήμοι, (2)Βιομηχανία, (3) Ξενοδοχεία και (4)Νοσοκομεία.

Τα προϊόντα και οι δραστηριότητες της εταιρίας συμβάλλουν στην βιώσιμη ανάπτυξη σε συνδυασμό με την ανάπτυξη σημαντικών οικονομικών δραστηριοτήτων σε περιοχές που αντιμετωπίζουν προβλήματα με την ποιότητα του νερού.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΛΥΤΩΝ