Νέα Εταιρείας

Ενημερωθείτε για δελτία τύπου, εκδηλώσεις, εκπαιδευτικά ταξίδια, εκθέσεις κ.α.

περισσότερα >>

Γνωστοποιήσεις Μεταβολών στα Ποσοστά Συμμετοχής 27-6-2018

Η Unibios Ανώνυμος Εταιρία  Συμμετοχών ανακοινώνει ότι περιήλθαν στην εταιρία δηλώσεις για την ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΗΦΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 3556/2007  που έχουν ως εξής:

(1)    Η εταιρία «ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΒΟΡΩΝΟΣ και ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία Διοικητικών Συμβουλευτικών Υπηρεσιών»  μας ανακοίνωσε ότι από την 27-6-2018 ελέγχει έμμεσα 207.250 μετοχές της εταιρίας μας που αντιστοιχούν σε ισόποσα δικαιώματα ψήφου δηλαδή ποσοστό 6,63%.  Η εταιρία ελέγχει τις εταιρίες  Ηφαιστος ΑΒΕΕΜ και ΑΕΒΕΝΕ Ένωσις που κατέχουν αντίστοιχα 5,64% και 0,99% των δικαιωμάτων ψήφου της εισηγμένης Unibios Ανώνυμος Εταιρία  Συμμετοχών. Μέχρι  την 27-6-2018 η ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΒΟΡΩΝΟΣ και ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΙΚΕ δεν  είχε υποβάλλει δήλωση για έλεγχο ποσοστού  δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας μας άνω του 5%.

(2)    Ο κύριος Αντώνιος Σβορώνος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας μας  ανακοίνωσε ότι από 27-6-2018 ελέγχει άμεσα 263.892 μετοχές της εταιρίας μας (που αντιστοιχούν σε 8,44% των δικαιωμάτων ψήφου) και έμμεσα μέσω της ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΒΟΡΩΝΟΣ και ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΙΚΕ ελέγχει 207.250 μετοχές της εταιρίας μας που αντιστοιχούν σε 6,63% των δικαιωμάτων ψήφου. Κατόπιν των παραπάνω ο κύριος Αντώνιος Σβορώνος ελέγχει έμμεσα και άμεσα 471.142 μετοχές της εταιρίας που αντιστοιχούν σε 471.142 δικαιώματα ψήφου ήτοι ποσοστό 15,07% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου. Με βάση την προηγούμενη δήλωση μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου από 20-1-2014 ο κύριος Αντώνιος Σβορώνος κατείχε 7,57% των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας μας.