Νέα Εταιρείας

Ενημερωθείτε για δελτία τύπου, εκδηλώσεις, εκπαιδευτικά ταξίδια, εκθέσεις κ.α.

περισσότερα >>

Δελτίο Τύπου

Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας
Ανακοίνωση για την Απουλοποίηση Ενσώματων Μετοχών - 07.06.2006 07 Ιούνιος 2006
Αναδιατυπωμένες Οικονομικές Καταστάσεις Ειδικού Σκοπού - 02.07.2006 02 Ιούλιος 2006
Ανακοίνωση για την Αποκοπή του Δικαιώματος Προτίμησης - 29.06.2006 29 Ιούνιος 2006
Ενημέρωση για την Πρόοδο επί του Σχεδίου Δράσης -13.07.2006 13 Ιούλιος 2006
Ανακοίνωση Αρχικού Ποσοστού Κάλυψης Μετοχικού Κεφαλαίου 25.07.2006 25 Ιούλιος 2006
Ανακοίνωση μερικής Κάλυψης Μετοχικού Κεφαλαίου - 31.07.2006 31 Ιούλιος 2006
Ανάθεση Καθηκόντων Οικονομικού Διευθυντού και Υπευθύνου Εταιρικών Ανακοινώσεων - 27.09.2006 27 Σεπτέμβριος 2006
Διόρθωση Δημοσιευμένων Στοιχείων - 01.10.2006 01 Σεπτέμβριος 2006
Ανακοίνωση για την Απουλοποίηση Ενσώματων Μετοχών - 15.10.2006 15 Οκτώβριος 2006
Παρατηρήσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων 30.9.2006 - 13.12.2006 13 Δεκέμβριος 2006