Νέα Εταιρείας

Ενημερωθείτε για δελτία τύπου, εκδηλώσεις, εκπαιδευτικά ταξίδια, εκθέσεις κ.α.

περισσότερα >>

Δελτίο Τύπου

Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ-14.11.2012 14 Νοέμβριος 2012
ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 29.11.2012 29 Νοέμβριος 2012
Παράταση Προθεσμίας Άσκησης των Δικαιωμάτων Συμμετοχής στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου - 14.12.2012 14 Δεκέμβριος 2012
Ανακοίνωση για την Μερική Κάλυψη της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου-8.01.2013 08 Ιανουάριος 2013
Ανακοίνωση για την Διάθεση Συμπληρώματος Ενημερωτικού Δελτίου-22.02.2013 22 Φεβρουάριος 2013
Ανακοίνωση για Μερική Κάλυψη Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου-01.03.2013 01 Μάρτιος 2013
Εισαγωγή προς Διαπραγμάτευση Μετοχών από Α.Μ.Κ. με καταβολή μετρητών-26.03.2013 26 Μάρτιος 2013
Ανακοίνωση για την Έκθεση του Ομίλου στην Κύπρο -27.03.2015 27 Μάρτιος 2013
Διευκρινίσεις για την Κάλυψη της Αύξησης Κεφαλαίου-29.03.2013 29 Μάρτιος 2013
Τροποποίηση Πίνακα Διάθεσης Κεφαλαίων από Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου- 16.05.2013 16 Μάιος 2013