Νέα Εταιρείας

Ενημερωθείτε για δελτία τύπου, εκδηλώσεις, εκπαιδευτικά ταξίδια, εκθέσεις κ.α.

περισσότερα >>

Διοικητικό Συμβούλιο Unibios και Οδηγίες για την Γνωστοποίηση Σημαντικών Μεταβολών στα Δικαιώματα Ψήφου

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας που εξελέγει από τη Γενική Συνέλευση της 4/5/2012 έχει διαμορφωθεί ως εξής:

 

ΟΝΟΜΑ

ΘΕΣΗ ΣΤΟ Δ.Σ.

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

Αντώνιος Παναγή Σβορώνος

Πρόεδρος

Εκτελεστικό Μέλος

Ορφέας Νικολάου Μαυρίκιος

Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Εκτελεστικό Μέλος

ΑναστάσιοςΑντωνίου Θεοδωρακόπουλος

 

Εκτελεστικό Μέλος

Ηλίας Σεραφείμ Γιαννακόπουλος

 

Εκτελεστικό Μέλος

Γεώργιος Μιχαήλ

Μπέκος

 

Εκτελεστικό Μέλος

Ιωάννης Θωμά

Μεθόδιος

 

Ανεξάρτητο

Μη Εκτελεστικό Μέλος

Νικόλαος Γερασίμου,

Τραυλός

 

Ανεξάρτητο

Μη Εκτελεστικό Μέλος

Γεώργιος Ευθυμίου Παπαθανασίου

 

Ανεξάρτητο

Μη Εκτελεστικό Μέλος

Ρήγας-ΑλέξανδροςΓεωργίου Καραβίας

 

Ανεξάρτητο

Μη Εκτελεστικό Μέλος

Αλέξανδρος Νικολάου Καλογήρου

 

Ανεξάρτητο

Μη Εκτελεστικό ΜέλοςΔημοσιευμένα Στοιχεία από τη UNIBIOSΜε βάση το άρθρο 13 του Ν3340 η UNIBIOS διαβιβάζει στο επενδυτικό κοινό και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τις συναλλαγές που της γνωστοποιούνται και αναφέρονται συνοπτικά στην αντίστοιχη ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Ενώ οι αναρτήσεις συναλλαγών του 2013 και παλαιότερες εμφανίζονται στην προηγούμενη ιστοθέση της αγοράς) . 

Η νέα διεύθυνση των γραφείων της Unibios είναι: 1η και 18η οδός ΒΙΟΠΑ Aνω Λιοσίων, ΤΚ 13341 Aνω Λιόσια τηλ. 210-6037030 και fax 210-3421001.

Κατα την μεταβολή δικαιωμάτων ψήφου που εμπίπτουν στα άρθρα 9 και 10 του νόμου 3556/2007 ο μέτοχος που αποκτά δικαιώματα ψήφου που υπερβαίνουν τα αντίστοιχα όρια οφείλει να ενημερώσει την εταιρία στο τμήμα μετόχων (υπεύθυνος Αντώνιος Σβορώνος) στη διεύθυνση των γραφείων της (1η και 18η οδός ΒΙΟΠΑ άνω Λιοσίων 13341 κατά τις εργάσιμες ήμέρες και ώρες). Η υποβολή γίνεται μέσω του εντύπου TR-1 που διατίθεται στον ιστότοπο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και υποβάλλεται νόμιμα υπογεγραμμένο και στο κεντρικό πρωτόκολο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, που είναι η αρμόδια αρχή για την εποπτεία των υποχρεώσεων πληροφόρησης, στη Διεύθυνση Κολοκοτρώνη 1 και Σταδίου 10562 Αθήνα και απευθύνεται στη Διεύθυνση Δημοσίων Εγγραφών και Εποπτείας Εισηγμένων Εταιριών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στο Τμήμα Εποπτείας και Παρακολούθησης Συμπεριφοράς Εισηγμένων Εταιριών με την ένδειξη "γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007"