Νέα Εταιρείας

Ενημερωθείτε για δελτία τύπου, εκδηλώσεις, εκπαιδευτικά ταξίδια, εκθέσεις κ.α.

περισσότερα >>

Γνωστοποίηση Συναλλαγών 09-03-2016

Η εταιρεία UNIBIOS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ γνωστοποιεί, μετά από σχετική ενημέρωση, ότι την 09.03.2016 :

O κος Ορφέας Μαυρίκιος, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, προέβη σε πώληση 1.000.000 μετοχών της εταιρίας μας (που αντιστοιχούν 1.000.000 δικαιώματα ψήφου) συνολικής αξίας  64.491,75 ευρώ με τιμή 0,065 ευρώ  ανά μετοχή.

Επίσης η εταιρία Ορφέας Μαυρίκιος και Συνεργάτες Συμβουλευτική  Μονοπρόσωπη Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης που είναι  Νομικό Πρόσωπο που έχει στενό δεσμό με τον κύριο Ορφέα Μαυρίκιο προέβη στην αγορά 1.000.000 μετοχών της εταιρίας μας (που αντιστοιχούν 1.000.000 δικαιώματα ψήφου) συνολικής αξίας  65.054,19 ευρώ με τιμή 0,065 ευρώ  ανά μετοχή.

Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται στα πλαίσια της γνωστοποίησης των συναλλαγών των προσώπων του άρθρου 13 του Ν.3340/2005 και της απόφασης 3/347/12-7-2005 του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθώς επίσης σύμφωνα με τον Ν.3556/2007 σε συνδυασμό με την διάταξη του άρθρου 11 της απόφασης 1/434/3-7-2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς περί διάχυσης ρυθμιζόμενων πληροφοριών.