Νέα Εταιρείας

Ενημερωθείτε για δελτία τύπου, εκδηλώσεις, εκπαιδευτικά ταξίδια, εκθέσεις κ.α.

περισσότερα >>

Διευκρίνιση για την Συναλλαγή της 9-3-2016

Σε συνέχεια της από 9/3/16 ανακοινώσεως μας για την αγορά 1.000.000 μετοχών από την εταιρεία Ορφέας Μαυρίκιος και Συνεργάτες Συμβουλευτική  Μονοπρόσωπη Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης που είναι  Νομικό Πρόσωπο που έχει στενό δεσμό με τον κύριο Ορφέα Μαυρίκιο, διευκρινίζουμε ότι, η εταιρεία κατέχει σήμερα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που αντιστοιχούν σε 6,40% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου από 0% που ήταν πριν. Με την πράξη αυτή δεν επέρχεται μεταβολή στα ελεγχόμενα από τον κ. Μαυρίκιο δικαιώματα ψήφου. Σημειώνουμε δε ότι πλέον ο κ. Μαυρίκιος ελέγχει άμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου 15,31% και συνολικά (άμεσα και έμμεσα) ποσοστό 21,71%  των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου.

Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται στα πλαίσια της γνωστοποίησης των συναλλαγών σύμφωνα με τον Ν.3556/2007 σε συνδυασμό με την διάταξη του άρθρου 11 της απόφασης 1/434/3-7-2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς περί διάχυσης ρυθμιζόμενων πληροφοριών.