Νέα Εταιρείας

Ενημερωθείτε για δελτία τύπου, εκδηλώσεις, εκπαιδευτικά ταξίδια, εκθέσεις κ.α.

περισσότερα >>

Γνωστοποίηση Συναλλαγών 13-3-2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

Η εταιρεία UNIBIOS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ γνωστοποιεί, μετά από σχετική ενημέρωση, ότι την Δευτέρα 13.03.2017 : O κος Ορφέας Μαυρίκιος, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, προέβη σε πώληση 200.000 μετοχών της εταιρίας μας (που αντιστοιχούν 200.000 δικαιώματα ψήφου) συνολικής αξίας  142.872,58 ευρώ με τιμή 0,72 ευρώ  ανά μετοχή. Επίσης η εταιρία Ορφέας Μαυρίκιος και Συνεργάτες Συμβουλευτική  Μονοπρόσωπη Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης που είναι  Νομικό Πρόσωπο που έχει στενό δεσμό με τον κύριο Ορφέα Μαυρίκιο προέβη στην αγορά 200.000 μετοχών της εταιρίας μας (που αντιστοιχούν 200.000 δικαιώματα ψήφου) συνολικής αξίας  144.118,36 ευρώ με τιμή 0,72 ευρώ  ανά μετοχή. Διευκρινίζουμε ότι μετά την παραπάνω συναλλαγή η εταιρία «Ορφέας Μαυρίκιος και Συνεργάτες Συμβουλευτική  Μονοπρόσωπη Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης» που είναι  Νομικό Πρόσωπο που έχει στενό δεσμό με τον κύριο Ορφέα Μαυρίκιο, κατέχει σήμερα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που αντιστοιχούν σε 12,80% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου από 6,40% που ήταν πριν. Με την πράξη αυτή δεν επέρχεται μεταβολή στα ελεγχόμενα από τον κ. Μαυρίκιο δικαιώματα ψήφου. Σημειώνουμε δε ότι πλέον ο κ. Μαυρίκιος ελέγχει άμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου 8,91% έναντι 15,31% που κατείχε πριν και συνολικά (άμεσα και έμμεσα) ποσοστό 21,71%  των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου. Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται στα πλαίσια της γνωστοποίησης των συναλλαγών των προσώπων του άρθρου 13 του Ν.3340/2005 και της απόφασης 3/347/12-7-2005 του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθώς επίσης σύμφωνα με τον Ν.3556/2007 σε συνδυασμό με την διάταξη του άρθρου 11 της απόφασης 1/434/3-7-2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς περί διάχυσης ρυθμιζόμενων πληροφοριών.