Νέα Εταιρείας

Ενημερωθείτε για δελτία τύπου, εκδηλώσεις, εκπαιδευτικά ταξίδια, εκθέσεις κ.α.

περισσότερα >>

Γνωστοποίηση Συναλλαγών 18-4-2018

Η εταιρεία UNIBIOS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ γνωστοποιεί, μετά από σχετική ενημέρωση, ότι την Τετάρτη 18.04.2018 :

Η εταιρία Ανώνυμος Εταιρία Βιομηχανικών Εμπορικών και Τουριστικών Επιχειρήσεων Ένωσις  που έχει στενό δεσμό με τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Αντώνιο Σβορώνο προέβη σε πώληση 18.000 μετοχών της εταιρίας μας (που αντιστοιχούν σε 18.000 δικαιώματα ψήφου) συνολικής μικτής αξίας 10.489,53 με τιμή 0,583 ανά μετοχή.

Επίσης η εταιρία Ηφαιστος Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρία Μετάλλων που έχει στενό δεσμό με τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Αντώνιο Σβορώνο προέβη σε αγορά 14.500 μετοχών της εταιρίας μας (που αντιστοιχούν σε 14.500 δικαιώματα ψήφου) συνολικής μικτής αξίας 8.740,83 με τιμή 0,6023 ανά μετοχή.

Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται στα πλαίσια της γνωστοποίησης των συναλλαγών των προσώπων του άρθρου 13 του Ν.3340/2005 και της απόφασης 3/347/12-7-2005 του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθώς επίσης σύμφωνα με τον Ν.3556/2007 σε συνδυασμό με την διάταξη του άρθρου 11 της απόφασης 1/434/3-7-2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς περί διάχυσης ρυθμιζόμενων πληροφοριών.