Νέα Εταιρείας

Ενημερωθείτε για δελτία τύπου, εκδηλώσεις, εκπαιδευτικά ταξίδια, εκθέσεις κ.α.

περισσότερα >>

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 30-1-2019

Η εταιρεία UNIBIOS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ γνωστοποιεί, μετά από σχετική ενημέρωση την παρακάτω ρυθμιζόμενη πληροφορία:

Την Τετάρτη 30-1-2019 η εταιρία Ανώνυμος Εταιρία Βιομηχανικών Εμπορικών και Τουριστικών Επιχειρήσεων Ένωσις  που έχει στενό δεσμό με τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Αντώνιο Σβορώνο προέβη σε πώληση 31.023 μετοχών της εταιρίας μας (που αντιστοιχούν σε 31.023 δικαιώματα ψήφου) συνολικής μικτής αξίας 10.237,59 με τιμή 0,33 ανά μετοχή.

Μετά από αυτή τη συναλλαγή κοινοποιήθηκε στην εταιρείας μας γνωστοποίηση σημαντικής μεταβολής σε δικαίωματα ψήφου σύμφωνα με το νόμο 3556/2007 βάσει της οποίας ο κ. Αντώνης Σβορώνος μας ενημέρωσε ότι κατέχει έμμεσα & άμεσα δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν στο 14,08% των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας έναντι  15,07%

Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται στα πλαίσια της γνωστοποίησης των συναλλαγών των προσώπων του άρθρου 13 του Ν.3340/2005 και της απόφασης 3/347/12-7-2005 του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθώς επίσης σύμφωνα με τον Ν.3556/2007 σε συνδυασμό με την διάταξη του άρθρου 11 της απόφασης 1/434/3-7-2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς περί διάχυσης ρυθμιζόμενων πληροφοριών.