Νέα Εταιρείας

Ενημερωθείτε για δελτία τύπου, εκδηλώσεις, εκπαιδευτικά ταξίδια, εκθέσεις κ.α.

περισσότερα >>

Γνωστοποίηση Συναλλαγών Ρυθμιζόμενη Πληροφορία 18-9-2019


Γνωστοποίηση Συναλλαγών
Ρυθμιζόμενη Πληροφορία

Η εταιρεία UNIBIOS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ γνωστοποιεί, μετά από σχετική ενημέρωση, ότι:

Ο κύριος Ορφέας Μαυρίκιος Αντιπρόεδρος του ΔΣ της εταιρίας μας και Διευθύνων Σύμβουλος άσκησε κατά την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας μας που αποφασίσθηκε την 19.10.2018 δικαιώματα που αντιστοιχούν σε 3.045.748 μετοχές της Εταιρίας μας (ISIN GRS084003011).

Ο κύριος Αντώνιος Σβορώνος Πρόεδρος του ΔΣ της εταιρίας μας άσκησε κατά την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας μας που αποφασίσθηκε την 19.10.2018 δικαιώματα που αντιστοιχούν σε 2.396.192  μετοχές της Εταιρίας μας (ISIN GRS084003011).

Η εταιρία  «Ορφέας Μαυρίκιος και Συνεργάτες Συμβουλευτική Μ.ΙΚΕ» που είναι πρόσωπο στενού δεσμού με τον κύριο Ορφέα Μαυρίκιο  Αντιπρόεδρο του ΔΣ της εταιρίας μας και Διευθύνοντα Σύμβουλο άσκησε κατά την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας μας που αποφασίσθηκε την 19.10.2018 δικαιώματα που αντιστοιχούν σε 389.052 μετοχές της Εταιρίας μας (ISIN GRS084003011).

Η εταιρία  «Αντώνιος Σβορώνος και Συνεργάτες  Μ.ΙΚΕ Διοικητικών Συμβουλευτικών Υπηρεσιών» που είναι πρόσωπο στενού δεσμού με τον κύριο Αντώνιο Σβορώνο Πρόεδρο του ΔΣ της εταιρίας μας άσκησε κατά την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας μας που αποφασίσθηκε την 19.10.2018 δικαιώματα που αντιστοιχούν σε 425.660 μετοχές της Εταιρίας μας (ISIN GRS084003011).

Ο κύριος Ορφέας Μαυρίκιος Αντιπρόεδρος του ΔΣ της εταιρίας μας και Διευθύνων Σύμβουλος διέθεσε με συμβολαιογραφική δωρεά 669.413 μετοχές της εταιρίας μας. Το συμβόλαιο δωρεάς συνήφθη στις 16.09.2019.

Η ημερομηνία πίστωσης των νέων μετοχών είναι η 18.09.2019.

Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται στα πλαίσια της γνωστοποίησης των συναλλαγών των προσώπων όπως προβλέπεται από το άρθρο 19 του Κανονισμού(ΕΕ) αριθ. 596/2014  ΤΟΥ  ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ  ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ  ΚΑΙ ΤΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της16ης  Απριλίου2014 για  την  κατάχρηση  της  αγοράς  και την απόφαση 3/347/12-7-2005 του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθώς επίσης σύμφωνα με τον Ν.3556/2007 σε συνδυασμό με την διάταξη του άρθρου 11 της απόφασης 1/434/3-7-2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς περί διάχυσης ρυθμιζόμενων πληροφοριών.