Νέα Εταιρείας

Ενημερωθείτε για δελτία τύπου, εκδηλώσεις, εκπαιδευτικά ταξίδια, εκθέσεις κ.α.

περισσότερα >>

Οικονομικές Καταστάσεις και Πληροφορίες για Συμμετοχή στις Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων

  

 

Οικονομικές Καταστάσεις και Εκθέσεις
 
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2018
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2017
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2017
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2016
Εξαμηνιαία Οικονομική Εκθεση 2016
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2015
Οικονομικές Καταστάσεις Εννεαμήνου 2015
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2015
Οικονομικές Καταστάσεις Α' Τριμήνου 2015
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2014 
Οικονομικές καταστάσεις Εννεαμήνου 2014
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2014
Οικονομικές Καταστάσεις Α' Τριμήνου 2014
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2013 
Οικονομικές καταστάσεις Εννεαμήνου 2013
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2013
Οικονομικές Καταστάσεις Α' Τριμήνου 2013 
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2012 
Οικονομικές Καταστάσεις Εννεαμήνου 2012
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2012
Οικονομικές Καταστάσεις Α' Τριμήνου 2012
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2011 
Οικονομικές Καταστάσεις Εννεαμήνου 2011 
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2011
Οικονομικές Καταστάσεις Α' Τριμήνου 2011 
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2010 
Οικονομικές Καταστάσεις Εννεαμήνου 2010
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2010 
Οικονομικές Καταστάσεις Α' Τριμήνου 2010 
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2009 
Οικονομικές Καταστάσεις Εννεαμήνου 2009
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2009
Οικονομικές Καταστάσεις Α' Τριμήνου 2009 
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2008 
Οικονομικές Καταστάσεις Εννεαμήνου 2008
Εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις 2008 
Οικονομικές Καταστάσεις Α' τριμήνου 2008 
Οικονομικές Καταστάσεις 21.12. 2007
Οικονομικές Καταστάσεις Εννεαμήνου 2007 
Οικονομικές Καταστάσεις Α' Εξαμήνου 2007 
Οικονομικές Καταστάσεις Α' Τριμήνου 2007 
Οικονομικές Καταστάσεις 31.12.2006 
Οικονομικές Καταστάσεις Εννεαμήνου 2006 
Οικονομικές Καταστάσεις Α' εξαμήνου 2006 
Οικονομικές καταστάσεις Α' Τριμήνου 2006 
Οικονομικές Καταστάσεις Δ'Τριμήνου 2005 
Οικονομικές Καταστάσεις Εννεαμήνου 2005 
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις B' Τριμήνου 2005 
Οικονομικές Καταστάσεις Α' Τριμήνου 2005 
 
 Ειδικές Καταστάσεις και Επισκοπήσεις
Έκθεση Επισκόπησης Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή εννιαμήνου 2007 
Έκθεση Επισκόπησης B' Τριμήνου 2005 
Εκθεση Επισκόπησης Α' Τριμήνου 2005 
Εκθεση Επισκόπησης Γ' Τριμήνου 2005 
Αναδιατυπωμένος ισολογισμός ειδικού σκοπού 31ης Δεκεμβρίου 2003 
 
 
 
 
 Οικονομικές Καταστάσεις Θυγατρικών 2008 - 2011
Οικονομικές Καταστάσεις 2008 Βιοσώλ ΑΒΕ 
Οικονομικές Καταστάσεις 2008 Culligan Hellas AE
Οικονομικές Καταστάσεις 2008 Βιοσώλ Δομικά Εργαλεία ΑΕΒΕ 
Οικονομικές Καταστάσεις 2008 Aquatronics AE 
 
οικονομικές Καταστάσεις Βιοσώλ ΑΒΕ 2009
Οικονομικές Καταστάσεις Aquatronics 2009
Βιοσώλ Δομικά Εργαλεία Οικονομικές καταστάσεις 2009 
Culligan Hellas Οικονομικές Καταστάσεις 2009 
 
Οικονομικές Καταστάσεις 2010 Aquatronics
Οικονομικές Καταστάσεις 2010 Βιοσώλ Δομικά Εργαλεία 
Οικονομικές Καταστάσεις 2010 Βιοσώλ 
Οικονομικές Καταστάσεις 2010 Culligan Hellas
 
Οικονομικές Καταστάσεις Aquatronics 2011 
Βιοσώλ Οικονομικές καταστάσεις 2011
Βιοσώλ Δομικά Εργαλεία Οικονομικές Καταστάσεις 2011 
Culligan Hellas Οικονομικές Καταστάσεις 2011
 
 
Πληροφορίες που Αναρτώνται βάσει της παραγράφου 3 του Άρθρου 27 του ΚΝ 2190/1920 για την Τακτική Γενική Συνέλευση 

Στοιχεία που Ανακοινώνονται στο Διαδίκτυο για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της  24-9-2018

Στοιχεία που Ανακοινώνονται στο Διαδίκτυο για την Τακτική Γενική Συνέλευση της 29-6-2018

 Στοιχεία που Ανακοινώνονται στο Διαδίκτυο για την Εκτακτη Γενική Συνέλευση 11-12-2017
Στοιχεία που Ανακοινώνονται στο Διαδίκτυο για την Εκτακτη Γενική Συνέλευση  22-6-2017
Στοιχεία που Ανακοινώνονται στο Διαδίκτυο για την Εκτακτη Γενική Συνέλευση 19-12-2016
 Στοιχεία που Ανακοινώνονται στο Διαδίκτυο για την Τακτική Γενική Συνέλευση 30-6-2016. 
Στοιχεία που Ανακοινώνονται στο Διαδίκτυο για την Τακτική Γενική Συνέλευση 30 Απριλίου 2015. 
Στοιχεία Ανακοινώσιμα στο Διαδίκτυο για την Τακτική Γενική Συνέλευση 16-5-2014
Στοιχεία Ανακοινώσιμα στο Διαδίκτυο για την Τακτική Γενική Συνέλευση 28-6-2013 
Σχέδιο Τροποποιήσεων Καταστατικού για Τακτική Γενική Συνέλευση 28-6-2013 
Στοιχεία Ανακοινώσιμα στο Διαδίκτυο για την Τακτική Γενική Συνέλευση 29-6-2012
Πληροφορίες που Αναρτώνται βάσει της παραγράφου 3 του Άρθρου 27 του ΚΝ 2190/1920 για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 11-4-2012 
Πληροφορίες που Αναρτώνται βάσει της παραγράφου 3 του Άρθρου 27 του ΚΝ 2190/1920 για την Τακτική Γενική Συνέλευση της 30-6-2011