Νέα Εταιρείας

Ενημερωθείτε για δελτία τύπου, εκδηλώσεις, εκπαιδευτικά ταξίδια, εκθέσεις κ.α.

περισσότερα >>

Οικονομικό Ημερολόγιο-2012

Ανακοίνωση - Στα πλαίσια των υποχρεώσεων της εταιρείας όσον αφορά στην τακτική ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, η εταιρεία UNIBIOS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2012, σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 και 4.1.4.3.1 του κανονισμού του χρηματιστηρίου Αθηνών: Ημερομηνία ανακοίνωσης των Στοιχείων & πληροφοριών και της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών: Σάββατο 31/03/2012. Ημερομηνία ανακοίνωσης των Στοιχείων & πληροφοριών και της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης στον εταιρικό ιστότοπο www.unibios.gr και δημοσίευσης στον τύπο: Σάββατο 31/03/2012. Ημερομηνία Τακτικής Γενικής Συνέλευσης: Παρασκευή 29/06/2012. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας προτείνει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2011. Σε οποιαδήποτε μεταβολή των ανωτέρω ημερομηνιών η εταιρεία θα ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό.