Νέα Εταιρείας

Ενημερωθείτε για δελτία τύπου, εκδηλώσεις, εκπαιδευτικά ταξίδια, εκθέσεις κ.α.

περισσότερα >>

Τροποποίηση Οικονομικού Ημερολογίου για το 2017

Στο πλαίσιο της ορθής, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει σήμερα, η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία “UNIBIOS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ” (“Εταιρεία”), ανακοινώνει ότι το Οικονομικό Ημερολόγιο του έτους 2017 τροποποιείται  όσον αφορά την ημερομηνία της Ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Ειδικότερα, η Εταιρεία προτίθεται να συγκαλέσει την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων  για την 22α Ιουνίου 2017, Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας προτείνει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2016.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει την  παραπάνω ημερομηνία, εφόσον ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.