Νέα Εταιρείας

Ενημερωθείτε για δελτία τύπου, εκδηλώσεις, εκπαιδευτικά ταξίδια, εκθέσεις κ.α.

περισσότερα >>

Πληροφορίες Μετόχων

 

 
Aνακοινώσεις
Η UNIBIOS δημοσιοποιεί ανακοινώσεις σχετικά με δραστηριότητά της και ειδικότερα τις προσκλήσεις των Γενικών Συνελεύσεών της.
Περισσότερα >>
 
Παλιές Μετοχές
Η μετοχή της εταιρείας ΒΙΟΣΩΛ ΑΒΕ εισήχθη για διαπραγμάτευση στις 30/08/1972. Κατά την εισαγωγή οι μετοχές ήταν 219.240 και η τιμή εισαγωγής ήταν 625 δραχμές. Η φυσική μορφή του τίτλου που διαπραγματευόταν τότε ήταν της έκδοσης 6-5-70 που εικονίζεται δίπλα. Στην ιστοσελίδα μας μπορείτε να δείτε δείγματα και άλλων αξιογράφων της εταιρείας.
Περισσότερα >>
 
Ενημέρωση Επενδυτών
UNIBIOS ενημερώνει ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους επενδυτές αναφέροντας γενικά και ειδικά στοιχεία των εταιριών του Ομίλου UNIBIOS. Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας καθώς και όλα τα δημοσιευμένα στοιχεία της εταιρίας. Ενδεικτικά περιλαμβάνει τις οικονομικές καταστάσεις, τα ενημερωτικά δελτία, τις προβλεπόμενες από τους νόμους και τους κανονισμούς του ΧΑ εκθέσεις, τα πληροφοριακά δελτία και τις εκθέσεις των ορκωτών ελεγκτών.
Περισσότερα >>
 

Διοικητικό Συμβούλιο Unibios
Η Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και Πληροφορίες για την Διαδικασία Γνωστοποίησης Σημαντικών Αλλαγών στα Δικαιώματα Ψήφου σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 10 του Νόμου 3556/2007.
Περισσότερα >>