Νέα Εταιρείας

Ενημερωθείτε για δελτία τύπου, εκδηλώσεις, εκπαιδευτικά ταξίδια, εκθέσεις κ.α.

περισσότερα >>

Ενημέρωση Επενδυτών

H UNIBIOS ενημερώνει ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους επενδυτές αναφέροντας γενικά και ειδικά στοιχεία των εταιριών του Ομίλου UNIBIOS. Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας καθώς και όλα τα δημοσιευμένα στοιχεία της εταιρίας. Ενδεικτικά περιλαμβάνει τις οικονομικές καταστάσεις, τα ενημερωτικά δελτία, τις προβλεπόμενες από τους νόμους και τους κανονισμούς του ΧΑ εκθέσεις, τα πληροφοριακά δελτία και τις εκθέσεις των ορκωτών ελεγκτών.