Νέα Εταιρείας

Ενημερωθείτε για δελτία τύπου, εκδηλώσεις, εκπαιδευτικά ταξίδια, εκθέσεις κ.α.

περισσότερα >>

 
Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία και Πληροφορίες
 
Στοιχεία και Πληροφορίες 31.12.2015
Στοιχεία και Πληροφορίες 30.09.2015
Στοιχεία και Πληροφορίες 30.06.2015
Στοιχεία και Πληροφορίες 31.03.2015
Στοιχεία και Πληροφορίες 31.12.2014
Στοιχεία και Πληροφορίες 30.9.2014
Στοιχεία και Πληροφορίες 30.6.2014
Στοιχεία και Πληροφορίες 31.03.2014
Στοιχεία και Πληροφορίες 31.12.2013
Στοιχεία και Πληροφορίες 30.9.2013
Στοιχεία και Πληροφορίες 30.6.2013
Στοιχεία και Πληροφορίες 31.03.2013
Στοιχεία και Πληροφορίες 31.12.2012
Στοιχεία και Πληροφορίες 30.9.2012
Στοιχεία και Πληροφορίες 30.6.2012
Στοιχεία και Πληροφορίες 31.03.2012
Στοιχεία και Πληροφορίες 31.12.2011
Στοιχεία και Πληροφορίες 30.9.2011
Στοιχεία και Πληροφορίες 30.6.2011
Στοιχεία και Πληροφορίες 31.03.2011
Στοιχεία και Πληροφορίες 31.12.2010
Στοιχεία και Πληροφορίες 30.9.2010
Στοιχεία και Πληροφορίες 30.6.2010
Στοιχεία και Πληροφορίες 31.03.2010
Στοιχεία και Πληροφορίες 31-12-2009
Στοιχεία και Πληροφορίες 30.9.2009
Στοιχεία και Πληροφορίες 30.6.2009
Στοιχεία και Πληροφορίες 31.03.2009
Στοιχεία και Πληροφορίες 31.12.2008
Στοιχεία και Πληροφορίες 30.9.2008
Στοιχεία και πληροφορίες 30.6.2008
Στοιχεία και πληροφορίες 31.03.2008
Στοιχεία και Πληροφορίες 31.12.2007
Στοιχεία και Πληροφορίες 30.9.2007
Στοιχεία και Πληροφορίες 30.6.2007
Στοιχεία και πληροφορίες 31.03.2007
Στοιχεία και Πληροφορίες 31.12.2006
Στοιχεία και Πληροφορίες 30.9.2006
Στοιχεία και Πληροφορίες 30.6.2006
Στοιχεία και Πληροφορίες 31.03.2006
Στοιχεία και πληροφορίες 31.12.2005
Στοιχεία και Πληροφορίες 30.9.2005
Στοιχεία και Πληροφορίες 30.6.2005
Στοιχεία και Πληροφορίες 31.03.2005
 
 
Ισολογισμοί προ του 2005 και Άλλες Οικονομικές Καταστάσεις Ειδικού Σκοπού
 
Αναδιατυπωμένος ισολογισμός ειδικού σκοπού 31ης Δεκεμβρίου 2003
Ισολογισμοί 1997 - 2004
Τριμηνιαίες Καταστάσεις 1998 - 2003
Ενοποιημένοι ισολογισμοί 2001
Ενοποιημένες τριμηνιαίες καταστάσεις 2001
 
 
 Εκθέσεις Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων προ του 2008
 
Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων ΑΜΚ 14/4/2008
Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων ΑΜΚ 24/9/2007
Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων 31.12.2006
Έκθεση χρήσης Αντληθέντων Δ'Τριμήνου 2005
Έκθεση χρήσης Αντληθέντων Γ'Τριμήνου 2005
Έκθεση Χρήσης Αντληθέντων Β τρίμηνο 2005
Έκθεση Χρήσης Αντληθέντων Α τρίμηνο 2005
 
 
Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία και Πληροφορίες Θυγατρικών Εταιριών μέχρι και το 2011 
 
Στοιχεία και Πληροφορίες Βιοσώλ ΑΒΕ 2009
Στοιχεία και Πληροφορίες Aquatronics 2009
Βιοσώλ Δομικά Εργαλεία Στοιχεία και Πληροφορίες 2009
Culligan Hellas Στοιχεία και Πληροφορίες 2009
Στοιχεία και Πληροφορίες 2010 Βιοσώλ Δομικά Εργαλεία
Στοιχεία και Πληροφορίες 2010 Βιοσώλ ΑΒΕ
Aquatronics Στοιχεία και Πληροφορίες 2011
Βιοσώλ Στοιχεία και Πληροφορίες 2011
Βιοσώλ Δομικά Εργαλεία Στοιχεία και Πληροφορίες 2011
Culligan Hellas Στοιχεία και Πληροφορίες 2011
 
 

Από το 2012 οι Οικονομικές Καταστάσεις και τα Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία και Πληροφορίες των Θυγατρικών Εταιριών Δημοσιεύονται στις παρακάτω Ιστοσελίδες:

Βιοσώλ ΑΒΕ
Watera Hellas AE
Culligan Hellas AE
Βιοσώλ Δομικά Εργαλεία AEBE
 
Από το 2015 τα Οικονομικά Στοιχεία των θυγατρικών εταιριών αναρτώνται στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΓΕΜΗ.
 
Από το 2017 οι Ισολογισμοί των θυγατρικών δημοσιεύονται παρακάτω:
 
WATERA HELLAS 31-12-2017
ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΑΞΙΩΣΕΩΝ 31-12-2017
ΒΙΟΣΩΛ ΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 31-12-2017
ΛΟΙΠΕΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ 31-12-2017