Νέα Εταιρείας

Ενημερωθείτε για δελτία τύπου, εκδηλώσεις, εκπαιδευτικά ταξίδια, εκθέσεις κ.α.

περισσότερα >>

Συλλογή Παλαιών Μετοχών της Βιοσώλ

Δέκα Προνομιούχες Μετοχές

21-12-82

Μία Προνομιούχος Μετοχή

21-12-82

Πέντε Προνομιούχες Μετοχές

21-9-74

Εικοσιπέντε Κοινές Μετοχές

6-5-70

Εικοσιπέντε Προνομιούχες Μετοχές

12-6-89

Εικοσιπέντε Κοινές Μετοχές

12-6-89

Χίλιες Κοινές Μετοχές

19-6-92

Δέκα Χιλιάδες Κοινές Μετοχές

18-3-94

Ομόλογο 5.100.000 Δραχμών

22/7/91-22/7/94