Νέα Εταιρείας

Ενημερωθείτε για δελτία τύπου, εκδηλώσεις, εκπαιδευτικά ταξίδια, εκθέσεις κ.α.

περισσότερα >>

Εταιρεία

 

H Unibios A.E. προέκυψε τον Ιούνιο του 2008 από την μετατροπή της παραδοσιακής βιομηχανικής εταιρίας ΒΙΟΣΩΛ ΑΒΕ σε εταιρία Συμμετοχών. Το νέο όνομα της εταιρίας εκφράζει πληρέστερα τις δραστηριότητες του Ομίλου που μεταλλάσσεται από μια εταιρία που ασχολείτο με τη θέρμανση και τον κλιματισμό, σε έναν Όμιλο που καλύπτει τις τεχνολογίες που σχετίζονται με την υπεύθυνη χρήση της ενέργειας και του νερού.

Ειδικότερα, στόχος είναι η δημιουργία ομίλου εταιριών που θα δραστηριοποιούνται στους κλάδους:

 

  • Της επεξεργασίας, φίλτρανσης και διαχείρισης του νερού
  • Της θέρμανσης και του κλιματισμού σε συνδυασμό με την εξοικονόμηση στης ενέργειας

 

Οι ραγδαίες αλλαγές στο παγκόσμιο περιβάλλον, κάνουν το νερό, τον σημαντικότερο φυσικό πόρο για την ανθρώπινη ζωή και για την οικονομική δραστηριότητα, στοιχείο ανταγωνισμού και καθοριστικό παράγοντα για την ανάπτυξη. Ο Όμιλος Unibios έχοντας κατανοήσει τις απαιτήσεις της νέας εποχής συγκεντρώνει σήμερα την δραστηριότητα του στον τομέα της επεξεργασίας νερού και δραστηριοποιείται μέσω της θυγατρικής του Watera International για να προσφέρει λύσεις στα προβλήματα της έλλειψης νερού. Η υποβάθμιση της ποιότητας του νερού είναι παγκόσμιο φαινόμενο και συνακόλουθα οι υπηρεσίες και η τεχνογνωσία της επεξεργασίας του νερού μπορεί να αξιοποιηθούν σε ευρύτερη γεωγραφική περιοχή. Η Watera International δραστηριοποιείται μέσω θυγατρικών της ήδη σε πέντε χώρες της Ευρώπης και πραγματοποιεί σημαντικές εξαγωγές στην Αφρική και την Μέση Ανατολή. Η Δομή του Ομίλου.

Η Unibios Συμμετοχών διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο Αθηνών με σύμβολο BIOSK (ΒΙΟΣΚ)  
Το αντίστοιχο σύμβολο στο Reuters VILr.AT και στο BLOOMBERG BIOSK:GA 

 


Η κύρια θυγατρική του ομίλου είναι η εταιρία Watera International με έδρα στο Λουξεμβούργο. Η εταιρία ενσωματώνει σήμερα της δραστηριότητες που αναπτύσσει ο όμιλος στο χώρο της επεξεργασίας του νερού. Η εταιρία είναι παρούσα μέσω των θυγατρικών της σε πέντε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει εγκαταστήσει συστήματα επεξεργασίας νερού σε χώρες της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής. Το νερό είναι ο σημαντικότερος φυσικός πόρος για την ανθρώπινη ζωή και για την οικονομική δραστηριότητα, στοιχείο ανταγωνισμού και καθοριστικός παράγοντα για την ανάπτυξη. Η Watera International δραστηριοποιείται στον τομέα της επεξεργασίας νερού για να προσφέρει λύσεις στα προβλήματα της έλλειψης νερού. Η υποβάθμιση της ποιότητας του νερού είναι παγκόσμιο φαινόμενο και συνακόλουθα οι υπηρεσίες και η τεχνογνωσία της επεξεργασίας του νερού αξιοποιούνται σε ευρύτατες γεωγραφικές περιοχές. 

 

Η Βιοσώλ δραστηριοποιείται στη διάθεση προϊόντων και συστημάτων για την θέρμανση και τον κλιματισμό των κτιρίων. Η ανάγκη για υπεύθυνη χρήση της ενέργειας με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και την οικονομία πόρων δημιουργούν σημαντικές εξελίξεις και προκαλούν επιχειρηματικές ευκαιρίες σε αυτό τον τομέα.


Η Βιοσώλ Δομικά Εργαλεία δραστηριοποιείται στο χώρο της παροχής λύσεων για την ασφαλή εργασία στα εργοτάξια έργων πολιτικού μηχανικού. Η εταιρία είναι ιδιαίτερα γνωστή λόγω της μακρότατης ιστορίας της στο χώρο της τοποθέτησης και ενοικίασης σκαλωσιάς πρόσοψης. Το μοντέλο ανάπτυξης της Βιοσώλ Δομικά Εργαλεία στηρίζεται στην παροχή ενός ευρύτερου πακέτου υπηρεσιών και προϊόντων στον τομέα των δομικών εργαλείων και υπερέχει σημαντικά έναντι του ανταγωνισμού στην ποιότητα των προσφερομένων υπηρεσιών τόσο στο επίπεδο του εργοταξίου όσο και στη σχεδίαση και την επιστημονική υποστήριξη των ενδεδειγμένων λύσεων.
Η Βιοσώλ ΑΒΕ αποτέλεσε την ιδρυτική εταιρία του ομίλου Unibios και έχει διαγράψει μια μακρά ιστορία στον Ελληνικό επιχειρηματικό χώρο.