Γνωστοποίηση Συναλλαγών 17-03-2020 (Ρυθμιζόμενη Πληροφορία)

2020-03-18T00:00:28+00:00

Η εταιρεία UNIBIOS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ γνωστοποιεί, μετά από σχετική ενημέρωση, ότι την Τρίτη 17.03.2020 : Η εταιρία Ήφαιστος Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρία Μετάλλων που έχει στενό δεσμό με τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Αντώνιο Σβορώνο προέβη σε αγορά 19.787 μετοχών της εταιρίας μας (που αντιστοιχούν σε 19.787 δικαιώματα ψήφου) [...]