deltia-typou

Οικονομικά Αποτελέσματα Χρήσεως 2021 Ισχυρή Κερδοφορία

2022-04-20T11:49:15+03:00

Οικονομικά Αποτελέσματα Χρήσεως 2021 Unibios Συμμετοχών Ισχυρή Κερδοφορία Ο Όμιλος εταιρειών UNIBIOS Α.Ε. Συμμετοχών ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα Χρήσεως 2021 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.). Κατά την Χρήση 2021, οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου UNIBIOS αυξήθηκαν κατά 16,1% ήτοι από €7.300 χιλ. σε €8.478 χιλ. Η άνοδος αυτή αποδίδεται κυρίως στην [...]

Οικονομικά Αποτελέσματα Χρήσεως 2021 Ισχυρή Κερδοφορία2022-04-20T11:49:15+03:00

Νέες μονάδες αφαλάτωσης για την Ίο από την Watera Ελλάς

2020-11-12T15:15:11+02:00

Υπεγράφη η σύμβαση για την προμήθεια και εγκατάσταση τριών νέων μονάδων αφαλάτωσης στην Ίο.  Την σύμβαση υπέγραψαν  ο Δήμαρχός Ιητών κ. Γκίκας Γκίκας και ο Πρόεδρος της Watera Hellas ΑΒΕΕ, μέλος του ομίλου Unibios, κ. Ορφέας Μαυρίκιος. Οι τρείς μονάδες αφαλάτωσης θαλασσινού νερού με την τεχνολογία της αντίστροφης όσμωσης, που έχουν συνολική δυναμικότητα 1.080 [...]

Νέες μονάδες αφαλάτωσης για την Ίο από την Watera Ελλάς2020-11-12T15:15:11+02:00

Ανακοίνωση για την Υγειονομική Κρίση

2020-11-12T15:12:15+02:00

H εταιρία Unibios AE Συμμετοχών διευκρινίζει περαιτέρω και επικαιροποιεί τις αναφορές στην επίπτωση της πανδημίας στη λειτουργία της εταιρίας, στα μέτρα που ελήφθησαν για τον περιορισμό της επίδρασης αυτής και στις εκτιμήσεις για την επίδραση της πανδημίας στο μέλλον που περιλαμβάνονται στην εξαμηνιαία της έκθεση στα πλαίσια της εφαρμογής των παραγράφων 15-15Γ του ΔΛΠ [...]

Ανακοίνωση για την Υγειονομική Κρίση2020-11-12T15:12:15+02:00

1.000.000 κυβικά μέτρα νερό από τη Watera Ελλάς, €10 εκατομμύρια οικονομία για το Ελληνικό Δημόσιο !

2020-11-12T15:08:00+02:00

Οι εγκαταστάσεις αφαλάτωσης θαλασσινού νερού που λειτουργεί με ευθύνη της η Watera Ελλάς, στην Πάτμο και στους Αρκιούς καθώς και στο Καστελόριζο, συμπλήρωσαν τίς μέρες αυτές, την παραγωγή 1.000.000 κυβικών μέτρων ποιοτικού πόσιμου νερού. Οι εγκαταστάσεις αυτές που λειτουργούν απρόσκοπτα από την άνοιξη του 2017 και την Άνοιξη του 2018 αντίστοιχα, καλύπτουν τις  συνεχώς [...]

1.000.000 κυβικά μέτρα νερό από τη Watera Ελλάς, €10 εκατομμύρια οικονομία για το Ελληνικό Δημόσιο !2020-11-12T15:08:00+02:00

Παρουσίαση Αποτελεσμάτων σε Εκπροσώπους του Τύπου

2020-06-03T12:36:24+03:00

H Unibios ΑΕ Συμμετοχών ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκε σήμερα 03.06.2020 η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της για την χρήση 2019 σε εκπροσώπους του τύπου. Το κείμενο της παρουσίασης έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρίας.

Παρουσίαση Αποτελεσμάτων σε Εκπροσώπους του Τύπου2020-06-03T12:36:24+03:00

Ανακοίνωση για τις Συνέπειες της Υγειονομικής Κρίσης

2020-05-06T09:52:29+03:00

Ο Όμιλος Unibios ΑΕ Συμμετοχών με αίσθημα ευθύνης απέναντι στο επενδυτικό κοινό, στους εργαζόμενους, στους πελάτες του και σε όλους τους συνεργάτες του, επιθυμεί να ενημερώσει για τις τρέχουσες επιπτώσεις της κρίσης του κορονοϊού στη λειτουργία του. Ο Όμιλος δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και στο εξωτερικό μέσω θυγατρικών εταιριών κυρίως στον τομέα της κατασκευής, εγκατάστασης [...]

Ανακοίνωση για τις Συνέπειες της Υγειονομικής Κρίσης2020-05-06T09:52:29+03:00

Γνωστοποίηση Συναλλαγών 17-03-2020 (Ρυθμιζόμενη Πληροφορία)

2020-03-18T00:00:28+02:00

Η εταιρεία UNIBIOS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ γνωστοποιεί, μετά από σχετική ενημέρωση, ότι την Τρίτη 17.03.2020 : Η εταιρία Ήφαιστος Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρία Μετάλλων που έχει στενό δεσμό με τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Αντώνιο Σβορώνο προέβη σε αγορά 19.787 μετοχών της εταιρίας μας (που αντιστοιχούν σε 19.787 δικαιώματα ψήφου) [...]

Γνωστοποίηση Συναλλαγών 17-03-2020 (Ρυθμιζόμενη Πληροφορία)2020-03-18T00:00:28+02:00

Ανανεωμένη Εταιρική Ταυτότητα και Λογότυπο για την Unibios Συμμετοχών

2020-02-28T11:15:43+02:00

«Αειφορία στην Πράξη» είναι το κεντρικό μήνυμα της νέας εταιρικής ταυτότητας του Ομίλου Unibios, ο οποίος παραμένει προσηλωμένος στην προώθηση των τεχνολογιών και των εφαρμογών, που διασφαλίζουν την βιώσιμη ανάπτυξη στο πλαίσιο μιας κυκλικής οικονομίας. Πυλώνα της νέας εταιρικής ταυτότητας αποτελεί η ανανεωμένη χρωματική παλέτα, η οποία, με κυρίαρχες αποχρώσεις το [...]

Ανανεωμένη Εταιρική Ταυτότητα και Λογότυπο για την Unibios Συμμετοχών2020-02-28T11:15:43+02:00

Ανακοίνωση των Όρων του Προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών της Unibios Συμμετοχών ΑΕ

2020-02-28T11:15:09+02:00

Ανακοίνωση των Όρων του Προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών της Unibios Συμμετοχών ΑΕ Η Unibios AE Συμμετοχών ανακοινώνει ότι την 8.1.2020 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) µε Κωδικό Αριθμό 2045886 το από 11-11-2019 πρακτικό της ‘Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας µε την επωνυμία «UNIBIOS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 232101000 [...]

Ανακοίνωση των Όρων του Προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών της Unibios Συμμετοχών ΑΕ2020-02-28T11:15:09+02:00

Ανακοίνωση για την Έκδοση Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης των εταιριών του Ομίλου UNIBIOS για το 2018

2020-02-28T11:10:12+02:00

Ανακοίνωση για την Έκδοση Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης των Ελληνικών εταιριών του Ομίλου UNIBIOS για τη χρήση 2018 Η εταιρία «Unibios Ανώνυμος Εταιρία Συμμετοχών» σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4.1.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι ολοκληρώθηκε ο ειδικός φορολογικός έλεγχος της Μητρικής Εταιρίας και των Ελληνικών θυγατρικών της [...]

Ανακοίνωση για την Έκδοση Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης των εταιριών του Ομίλου UNIBIOS για το 20182020-02-28T11:10:12+02:00
Go to Top