Δελτία Τύπου2023-01-24T14:14:06+02:00

Δελτία Τύπου Ομίλου

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Οικονομικά Αποτελέσματα Χρήσεως 2021 Unibios Συμμετοχών

Ισχυρή Κερδοφορία

Ο Όμιλος εταιρειών UNIBIOS Α.Ε. Συμμετοχών ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα Χρήσεως 2021 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.).

Κατά την Χρήση 2021, οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου UNIBIOS αυξήθηκαν κατά 16,1% ήτοι από €7.300 χιλ. σε €8.478 χιλ. Η άνοδος αυτή αποδίδεται κυρίως στην ενίσχυση των πωλήσεων του κλάδου της επεξεργασίας νερού δηλαδή, των πωλήσεων του Ομίλου Watera International.

Τα μικτά κέρδη του Ομίλου Unibios, σημείωσαν αύξηση κατά 15,2% σε σχέση με αυτά της προηγούμενης χρήσης και διαμορφώθηκαν σε €3.115 χιλ., έναντι €2.703 χιλ. Το περιθώριο μικτού κέρδους μεταβλήθηκε οριακά, από 37,0% σε 36,7%.

Τα αποτελέσματα προ φόρων (EBT) του Ομίλου στην Χρήση 2021 αυξήθηκαν κατά €510 χιλ. σε σχέση με τη Χρήση του 2020 και διαμορφώθηκαν σε κέρδη €552 χιλ. έναντι κερδών €42 χιλ. κατά την προηγούμενη Χρήση.

Το σημαντικότερο όμως είναι ότι ο Όμιλος UNIBIOS, το 2021, παρουσίασε συνολικό κερδοφόρο αποτέλεσμα μετά από φόρους (PAT).  Ειδικότερα, το 2021, τα καθαρά κέρδη της εταιρίας μετά από φόρους ανήλθαν σε €334 χιλ. έναντι ζημίας μετά από φόρους €91 χιλ. κατά την προηγούμενη χρήση.

Τέλος, το συνολικό EBITDA του Ομίλου το 2021, ενισχύθηκε περεταίρω και διαμορφώθηκε σε €1.287 χιλ. ή ποσοστό 15.2% επί του κύκλου εργασιών, έναντι €811 χιλ. ή ποσοστό 11.1% επί του κύκλου εργασιών της προηγούμενης χρήσης.

20 Απριλίου 2022

 

Ο Όμιλος UNIBIOS είναι εταιρεία συμμετοχών εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.  Μέσω των θυγατρικών της, η UNIBIOS Συμμετοχών ΑΕ δραστηριοποιείται στις ταχέως αναπτυσσόμενες αγορές της Επεξεργασίας και Ανακύκλωσης Νερού καθώς και της Εκτέλεσης Ειδικών Τεχνικών Έργων.

 

Η WATERA International SA είναι κατά 100% θυγατρική της Unibios Συμμετοχών, και  μέσω της Watera Ελλάς ΑΒΕΕ, κορυφαία εταιρεία στον τομέα της Επεξεργασίας νερού στην Ελλάδα. Η Watera Ελλάς ιδρύθηκε το 1963 και είναι πρώτη αναφορικά με την εγκατεστημένη δυναμικότητα αφαλατώσεων στην Ελλάδα.  Επίσης, μέσω άλλων θυγατρικών της εταιρειών, η Watera International δραστηριοποιείται με επιτυχία, εκτός από την Ελλάδα, στην Τσεχία,  Βουλγαρία και Ιταλία, ενώ παράλληλα έχει αναπτύξει σημαντική εξαγωγική δραστηριότατα στην Ανατολική και Δυτική Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

H Watera Ελλάς παρούσα στα Best City Awards 2023

Με Gold και Silver βραβεία τιμήθηκαν οι Δήμοι Μυκόνου και Ορεστιάδας, για τις μονάδες αφαλάτωσης της Watera Ελλάς που έχουν εγκαταστήσει, στα πλαίσια των φετινών Best City Awards που απονεμήθηκαν τη Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2023 στο αμφιθέατρο «Μιλτιάδης Έβερτ» του Δήμου Αθηναίων.

Χρυσό βραβείο έλαβε ο Δήμος Μυκόνου, ο οποίος έχει διαχρονικά αξιοποιήσει την τεχνολογία της αφαλάτωσης θαλασσινού νερού για την κάλυψη των συνεχώς αυξανόμενων αναγκών του νησιού για πόσιμο νερό. Το βραβείο παρέλαβε ο Δήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Κουκάς.  Σημειώνεται ότι οι μονάδες αφαλάτωσης της Watera Hellas που διαθέτει ο Δήμος Μυκόνου έχουν συνολική ονομαστική δυναμικότητα 11.000 κυβικά ημερησίως και καλύπτουν ένα σημαντικό ποσοστό της ζήτησης.

Αντίστοιχα, ο Δήμος Ορεστιάδας, επιβραβεύτηκε με το Ασημένιο βραβείο για ένα από τα μεγαλύτερα έργα επεξεργασίας νερού που έχει γίνει στη χώρα.  Το βραβείο παρέλαβε ο Δήμαρχος κ. Βασίλειος Μαυρίδης. Ειδικότερα, στα πλαίσια της συγκεκριμένης σύμβασης εξασφαλίζεται άριστη ποιότητα πόσιμου νερού σε 19 χωριά και οικισμούς του Δήμου Ορεστιάδας, επιλύοντας προβλήματα που προκύπτουν από υψηλές συγκεντρώσεις ρύπων όπως μαγγανίου, σιδήρου, αρσενικού και νιτρικών. Την προμήθεια του συνόλου των συστημάτων επεξεργασίας νερού, στην οποία περιλαμβάνονταν και 14 συστήματα αφαλάτωσης, συνολικής δυναμικότητας 15.300 κυβικών ημερησίως, την ανέλαβε η Watera Ελλάς.

H Watera είναι πάντα αρωγός σε κάθε προσπάθεια αναβάθμισης των βασικών υποδομών των Δήμων της χώρας που αποσκοπεί στην βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης τόσο των μόνιμων κατοίκων όσο και των επισκεπτών με την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας, άριστης ποιότητας, πόσιμου νερού.

23 Ιανουαρίου, 2023

 

Η WATERA Ελλάς ΑΒΕΕ, είναι θυγατρική εταιρεία της Unibios Συμμετοχών Α.Ε., και κορυφαία εταιρεία στον τομέα της επεξεργασίας και ανακύκλωσης νερού στην Ελλάδα.  Ιδρύθηκε το 1963 και είναι πρώτη αναφορικά με την εγκατεστημένη δυναμικότητα αφαλατώσεων και ταχυδιυιλιστηρίων στην Ελλάδα.  Επίσης, μέσω συγγενών της εταιρειών η Watera Ελλάς δραστηριοποιείται με επιτυχία στην Τσεχία,  Βουλγαρία και Ιταλία ενώ παράλληλα έχει αναπτύξει σημαντική εξαγωγική δραστηριότατα στην Δυτική και Ανατολική Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική.

 

Ο Όμιλος UNIBIOS είναι εταιρία συμμετοχών εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών.  Μέσω των θυγατρικών της, η UNIBIOS Συμμετοχών ΑΕ δραστηριοποιείται στις ταχέως αναπτυσσόμενες αγορές της Επεξεργασίας και Επαναχρησιμοποίησης Νερού καθώς και της Εκτέλεσης Ειδικών Τεχνικών Έργων.

Οικονομικά Αποτελέσματα Χρήσεως 2021 Ισχυρή Κερδοφορία

Οικονομικά Αποτελέσματα Χρήσεως 2021 Unibios Συμμετοχών Ισχυρή Κερδοφορία Ο Όμιλος εταιρειών UNIBIOS Α.Ε. Συμμετοχών ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα Χρήσεως 2021 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.). Κατά την Χρήση 2021, οι ενοποιημένες [...]

20 Απριλίου, 2022|

Νέες μονάδες αφαλάτωσης για την Ίο από την Watera Ελλάς

Υπεγράφη η σύμβαση για την προμήθεια και εγκατάσταση τριών νέων μονάδων αφαλάτωσης στην Ίο.  Την σύμβαση υπέγραψαν  ο Δήμαρχός Ιητών κ. Γκίκας Γκίκας και ο Πρόεδρος της Watera Hellas ΑΒΕΕ, μέλος του ομίλου Unibios, [...]

12 Νοεμβρίου, 2020|

Ανακοίνωση για την Υγειονομική Κρίση

H εταιρία Unibios AE Συμμετοχών διευκρινίζει περαιτέρω και επικαιροποιεί τις αναφορές στην επίπτωση της πανδημίας στη λειτουργία της εταιρίας, στα μέτρα που ελήφθησαν για τον περιορισμό της επίδρασης αυτής και στις εκτιμήσεις για την [...]

12 Νοεμβρίου, 2020|

1.000.000 κυβικά μέτρα νερό από τη Watera Ελλάς, €10 εκατομμύρια οικονομία για το Ελληνικό Δημόσιο !

Οι εγκαταστάσεις αφαλάτωσης θαλασσινού νερού που λειτουργεί με ευθύνη της η Watera Ελλάς, στην Πάτμο και στους Αρκιούς καθώς και στο Καστελόριζο, συμπλήρωσαν τίς μέρες αυτές, την παραγωγή 1.000.000 κυβικών μέτρων ποιοτικού πόσιμου νερού. [...]

12 Νοεμβρίου, 2020|

Παρουσίαση Αποτελεσμάτων σε Εκπροσώπους του Τύπου

H Unibios ΑΕ Συμμετοχών ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκε σήμερα 03.06.2020 η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της για την χρήση 2019 σε εκπροσώπους του τύπου. Το κείμενο της παρουσίασης έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρίας.

3 Ιουνίου, 2020|

Ανακοίνωση για τις Συνέπειες της Υγειονομικής Κρίσης

Ο Όμιλος Unibios ΑΕ Συμμετοχών με αίσθημα ευθύνης απέναντι στο επενδυτικό κοινό, στους εργαζόμενους, στους πελάτες του και σε όλους τους συνεργάτες του, επιθυμεί να ενημερώσει για τις τρέχουσες επιπτώσεις της κρίσης του κορονοϊού [...]

6 Μαΐου, 2020|

Γνωστοποίηση Συναλλαγών 17-03-2020 (Ρυθμιζόμενη Πληροφορία)

Η εταιρεία UNIBIOS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ γνωστοποιεί, μετά από σχετική ενημέρωση, ότι την Τρίτη 17.03.2020 : Η εταιρία Ήφαιστος Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρία Μετάλλων που έχει στενό δεσμό με τον [...]

17 Μαρτίου, 2020|

Ανανεωμένη Εταιρική Ταυτότητα και Λογότυπο για την Unibios Συμμετοχών

«Αειφορία στην Πράξη» είναι το κεντρικό μήνυμα της νέας εταιρικής ταυτότητας του Ομίλου Unibios, ο οποίος παραμένει προσηλωμένος στην προώθηση των τεχνολογιών και των εφαρμογών, που διασφαλίζουν την βιώσιμη ανάπτυξη στο [...]

20 Φεβρουαρίου, 2020|

Ανακοίνωση των Όρων του Προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών της Unibios Συμμετοχών ΑΕ

Ανακοίνωση των Όρων του Προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών της Unibios Συμμετοχών ΑΕ Η Unibios AE Συμμετοχών ανακοινώνει ότι την 8.1.2020 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) µε Κωδικό Αριθμό 2045886 το από 11-11-2019 πρακτικό [...]

10 Ιανουαρίου, 2020|

Ανακοίνωση για την Έκδοση Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης των εταιριών του Ομίλου UNIBIOS για το 2018

Ανακοίνωση για την Έκδοση Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης των Ελληνικών εταιριών του Ομίλου UNIBIOS για τη χρήση 2018 Η εταιρία «Unibios Ανώνυμος Εταιρία Συμμετοχών» σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4.1.3.1 του Κανονισμού του [...]

20 Νοεμβρίου, 2019|
Load More Posts
Go to Top