Αειφορία στην Πράξη

H Unibios, ξεκινώντας από μια εταιρεία με αντικείμενο δραστηριότητας τη θέρμανση και τον κλιματισμό, μετασχηματίστηκε σε έναν Όμιλο με διεθνή παρουσία και δραστηριότητες στους τομείς της Πράσινης Οικονομίας και του περιβάλλοντος.

Σήμερα, η Unibios αναπτύσσει ένα σύστημα υποδομών, ικανό να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις και προκλήσεις του μέλλοντος. Η πορεία προς την επιτυχία είναι εξελικτική και προϋποθέτει ανταγωνιστικό πνεύμα, ευελιξία, διορατικότητα και τόλμη.

Ο Όμιλος Unibios δραστηριοποιείται μέσω πρωτοπόρων θυγατρικών εταιρειών, που αποτελούν τους άξονες εκπλήρωσης των επιχειρηματικών του στόχων.

Το όραμά μας

Οι ραγδαίες αλλαγές στο παγκόσμιο περιβάλλον, σε συνδυασμό με τη συνεχή υποβάθμιση της ποιότητας νερού, την απαίτηση εξοικονόμησης πόρων μέσω της ανακύκλωσης, την επιδίωξη ενεργειακής αυτάρκειας ταυτόχρονα με την προστασία του περιβάλλοντος, κάνουν ακόμα πιο επιτακτική την ανάγκη για αναζήτηση λύσεων σε αυτούς τους τομείς της νέας Πράσινης Οικονομίας.

Τόσο στο εγγύς όσο και στο απώτερο μέλλον, οι τομείς αυτοί θα αποκτούν όλο και μεγαλύτερη βαρύτητα όχι μόνο για την ανθρώπινη ζωή αλλά και για την οικονομική δραστηριότητα. Επιπρόσθετα, ασφαλώς αποτελούν τη βάση για αειφόρο ανάπτυξη.

Στo πλαίσιo αυτής της παγκόσμιας πραγματικότητας η Εταιρεία Συμμετοχών Unibios φιλοδοξεί να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο με έναν στρατηγικό σχεδιασμό ανάπτυξης, που εγγυάται την αποτελεσματική αξιοποίηση των επενδυτικών ευκαιριών, οι οποίες διαμορφώνονται στις αγορές της Πράσινης Οικονομίας.

Η φιλοσοφία μας

Στη Unibios γνωρίζουμε ότι κανένα όραμα δεν υλοποιείταιχωρίς αναπτυξιακή επιχειρηματική φιλοσοφία. Γι’ αυτό και προχωρούμε μεθοδικά και με συνέπεια στη δημιουργία των κατάλληλων υποδομών και μηχανισμών, που θα στηρίξουν με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο το όραμα και τη δέσμευσή μας για την αειφορία στην πράξη.

Στο πλαίσιο αυτής της φιλοσοφίας συγκεντρώνουμε δυνάμεις, που ενστερνίζονται τους ίδιους προσανατολισμούς και στόχους με εμάς και προχωρούμε σε στρατηγικές συνεργασίες με διεθνείς φορείς και οργανισμούς, οι οποίοι διαθέτουν τα απαραίτητα εχέγγυα, προκειμένου να επιτευχθεί η δέσμευσή μας για διαρκή ανάπτυξη, που αποτελεί και την πεμπτουσία της φιλοσοφίας μας.

Επιδίωξή μας είναι η επέκταση των δραστηριοτήτων μας στην παγκόσμια αγορά, καθώς μόνο από τη δραστηριοποίηση σε διεθνές επίπεδο μπορεί να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και προοπτική.

Η δέσμευσή μας

Η υλοποίηση κάθε επιχειρηματικού στόχου απαιτεί την ύπαρξη ενός οργανωμένου σχεδίου ανάπτυξης.

Η Unibios έχει εκπονήσει έναν φιλόδοξο στρατηγικό σχεδιασμό σε διεθνές επίπεδο, θέτοντας τα θεμέλια για έναν πανίσχυρο Όμιλο, ικανό να πρωταγωνιστήσει στην αναπτυξιακή διαδικασία στον 21ο αιώνα:

  • Επενδύει σε τεχνογνωσία και σε εξειδίκευση
  • Υιοθετεί και προάγει καινοτόμες τεχνολογίες και λύσεις
  • Εξασφαλίζει οικονομίες κλίμακας και εύρους

Η λογική ανάπτυξης της Unibios είναι λογική επιτυχίας. Μιας επιτυχίας, που διασφαλίζεται από την αρτιότητα και αποτελεσματικότητα της στρατηγικής της.