Οικονομικές Καταστάσεις Θυγατρικών

2017

 WATERA HELLAS – 31.12.2017

 ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΑΞΙΩΣΕΩΝ – 31.12.2017

 ΒΙΟΣΩΛ ΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ – 31.12.2017

WATERA INTERNATIONAL 31-12-2017.

 ΛΟΙΠΩΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ – 31.12.2017

2018

WATERA HELLAS 31.12.2018

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ – ΒΙΟΣΩΛ ΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΕΒΕ – 31.12.2018

 ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΑΞΙΩΣΕΩΝ – 31.12.2018

WATERA INTERNATIONAL – 31.12.2018

ΛΟΙΠΩΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ – 31.12.2018

2019

WATERA HELLAS 31.12.2019

 ΒΙΟΣΩΛ ΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 31.12.2019

ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΑΞΙΩΣΕΩΝ 31.12.2019

ΛΟΙΠΩΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ 31.12.2019.

2020

WATERA HELLAS 31.12.2020

ΒΙΟΣΩΛ ΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 31.12.2020

ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΑΞΙΩΣΕΩΝ 31.12.2020

ΛΟΙΠΩΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ 31.12.2020.

2021

WATERA HELLAS 31.12.2021

ΒΙΟΣΩΛ ΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 31.12.2021

ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΑΞΙΩΣΕΩΝ 31.12.2021

ΛΟΙΠΩΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ 31.12.2021.

2022

WATERA HELLAS 31.12.2022

ΒΙΟΣΩΛ ΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 31.12.2022

ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΑΞΙΩΣΕΩΝ 31.12.2022

ΛΟΙΠΩΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 31.12.2022

ΑΛΛΕΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

2023

WATERA HELLAS 31.12.2023

ΒΙΟΣΩΛ ΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 31.12.2023

ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΑΞΙΩΣΕΩΝ 31.12.2023

ΛΟΙΠΩΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 31.12.2023

ΑΛΛΕΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ