«Αειφορία στην Πράξη» είναι το κεντρικό μήνυμα της νέας εταιρικής ταυτότητας του Ομίλου Unibios, ο οποίος παραμένει προσηλωμένος στην προώθηση των τεχνολογιών και των εφαρμογών, που διασφαλίζουν την βιώσιμη ανάπτυξη στο πλαίσιο μιας κυκλικής οικονομίας.

Πυλώνα της νέας εταιρικής ταυτότητας αποτελεί η ανανεωμένη χρωματική παλέτα, η οποία, με κυρίαρχες αποχρώσεις το πράσινο και το μπλε εκφράζει τον διαρκή προσανατολισμό του Ομίλου Unibios στις αγορές της Πράσινης Οικονομίας και της Αειφόρου Ανάπτυξης.

Μέσω της νέας εταιρικής ταυτότητας καθίσταται σαφής η κύρια αποστολή της Unibios, που συνοψίζεται  στο τρίπτυχο «Επενδύσεις – Περιβάλλον – Ανάπτυξη».  Ταυτόχρονα, ο συνδυασμός των χρωματικών επιλογών και της εικαστικής απόδοσης του λογοτύπου προβάλλουν την απλότητα, την καθαρότητα, τη διαφάνεια και την κίνηση που χαρακτηρίζουν τη Unibios.

Η Unibios, μέσω της θυγατρικής της, Watera International, επενδύει στη βιώσιμη ανάπτυξη, σχεδιάζοντας, κατασκευάζοντας και εγκαθιστώντας συστήματα επεξεργασίας και ανακύκλωσης νερού, που συμβάλλουν καθοριστικά στην επίλυση των προβλημάτων ανυδρίας πολλών περιοχών στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η καινούργια εταιρική ταυτότητα της Unibios συνοδεύεται από το λανσάρισμα της νέας εταιρικής ιστοσελίδας, η οποία ήδη βρίσκεται στον «αέρα».

20 Φεβρουαρίου 2020

Ο Όμιλος UNIBIOS είναι εταιρεία συμμετοχών εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.  Μέσω των θυγατρικών της, η UNIBIOS Συμμετοχών ΑΕ δραστηριοποιείται στις ταχέως αναπτυσσόμενες αγορές της Επεξεργασίας και Ανακύκλωσης Νερού καθώς και της Εκτέλεσης Ειδικών Τεχνικών Έργων.

Η WATERA International SA είναι θυγατρική της Unibios Συμμετοχών, και  μέσω της Watera Ελλάς ΑΒΕΕ, κορυφαία εταιρεία στον τομέα της Επεξεργασίας νερού στην Ελλάδα. Η Watera Ελλάς ιδρύθηκε το 1963 και είναι πρώτη αναφορικά με την εγκατεστημένη δυναμικότητα αφαλατώσεων στην Ελλάδα.  Επίσης, μέσω άλλων θυγατρικών της εταιρειών η Watera International δραστηριοποιείται με επιτυχία, εκτός από την Ελλάδα, στην Τσεχία,  Βουλγαρία και Ιταλία, ενώ παράλληλα έχει αναπτύξει σημαντική εξαγωγική δραστηριότατα στην Ανατολική και Δυτική Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική.

Unibios Συμμετοχών ΑΕ

1η & 18η Οδός, ΒΙΟ.ΠΑ.  133 41  Άνω Λιόσια

Τηλ. : +30 210 6037 030     E-mail: unibios@unibios.gr     http://www.unibios.gr