Δραστηριότητες

H Unibios A.E. προέκυψε τον Ιούνιο του 2008 από την μετατροπή της παραδοσιακής βιομηχανικής εταιρίας ΒΙΟΣΩΛ ΑΒΕ σε εταιρία Συμμετοχών. Το νέο όνομα της εταιρίας εκφράζει πληρέστερα τις δραστηριότητες του Ομίλου, ο οποίος μεταλλάχθηκε από μια εταιρία που ασχολείτο με τις παραδοσιακές δραστηριότητες της οικοδομής και των κατασκευών, σε έναν Όμιλο που καλύπτει τις τεχνολογίες για την αειφόρο και υπεύθυνη χρήση του νερού, της ενέργειας και την Πράσινη Οικονομία γενικότερα.

Η κύρια θυγατρική του ομίλου είναι η εταιρία Watera International με έδρα στο Λουξεμβούργο. Η εταιρία ενσωματώνει σήμερα της δραστηριότητες που αναπτύσσει ο όμιλος στο χώρο της επεξεργασίας του νερού. Η εταιρία είναι παρούσα μέσω των θυγατρικών της σε πέντε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει εγκαταστήσει συστήματα επεξεργασίας νερού σε πολλές χώρες της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής (EMEA zone). Το νερό είναι ο σημαντικότερος φυσικός πόρος για την ανθρώπινη ζωή και για την οικονομική δραστηριότητα, στοιχείο ανταγωνισμού και καθοριστικός παράγοντα για την ανάπτυξη. Η Watera International δραστηριοποιείται στον τομέα της επεξεργασίας νερού για να προσφέρει λύσεις στα προβλήματα της έλλειψης νερού. Η υποβάθμιση της ποιότητας του νερού είναι παγκόσμιο φαινόμενο και συνακόλουθα οι υπηρεσίες και η τεχνογνωσία της επεξεργασίας του νερού αξιοποιούνται σε ευρύτατες γεωγραφικές περιοχές.

Η Βιοσώλ Δομικά Εργαλεία δραστηριοποιείται στο χώρο της παροχής λύσεων για την ασφαλή εργασία στα εργοτάξια έργων πολιτικού μηχανικού. Η εταιρία είναι ιδιαίτερα γνωστή λόγω της μακρότατης ιστορίας της στο χώρο της τοποθέτησης και ενοικίασης σκαλωσιάς πρόσοψης. Το μοντέλο ανάπτυξης της Βιοσώλ Δομικά Εργαλεία στηρίζεται στην παροχή ενός ευρύτερου πακέτου υπηρεσιών και προϊόντων στον τομέα των δομικών εργαλείων και υπερέχει σημαντικά έναντι του ανταγωνισμού στην ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, τόσο στο επίπεδο του εργοταξίου, όσο και στη σχεδίαση και την επιστημονική υποστήριξη των ενδεδειγμένων λύσεων.