Μη κατηγοριοποιημένο

Οριακή κερδοφορία παρά τις συνέπειες της υγειονομικής κρίσης.

2021-04-28T15:58:07+03:00

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά Αποτελέσματα Χρήσεως 2020 Unibios Συμμετοχών Οριακή κερδοφορία παρά τις συνέπειες της υγειονομικής κρίσης. Ο Όμιλος εταιρειών UNIBIOS Α.Ε. Συμμετοχών ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα Χρήσεως 2020 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.). Κατά την Χρήση 2020, οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου UNIBIOS μειώθηκαν κατά 12,5% ήτοι από €8,340 χιλ. σε €7.300  [...]

Οριακή κερδοφορία παρά τις συνέπειες της υγειονομικής κρίσης.2021-04-28T15:58:07+03:00

Οικονομικά Αποτελέσματα Χρήσεως 2019 – Επιστροφή στην Κερδοφορία

2020-05-28T15:46:58+03:00

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά Αποτελέσματα Χρήσεως 2019 Unibios Συμμετοχών Επιστροφή σε Κερδοφορία Ο Όμιλος εταιρειών UNIBIOS Α.Ε. Συμμετοχών ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα Χρήσεως 2019 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.). Κατά την Χρήση 2019, οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου UNIBIOS αυξήθηκαν κατά 4% ήτοι από €8,026 χιλ. σε €8.340  χιλ. Η άνοδος αυτή [...]

Οικονομικά Αποτελέσματα Χρήσεως 2019 – Επιστροφή στην Κερδοφορία2020-05-28T15:46:58+03:00
Go to Top