Οικονομικά Αποτελέσματα Χρήσεως 2019 – Επιστροφή στην Κερδοφορία

2020-05-28T15:46:58+03:00

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά Αποτελέσματα Χρήσεως 2019 Unibios Συμμετοχών Επιστροφή σε Κερδοφορία Ο Όμιλος εταιρειών UNIBIOS Α.Ε. Συμμετοχών ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα Χρήσεως 2019 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.). Κατά την Χρήση 2019, οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου UNIBIOS αυξήθηκαν κατά 4% ήτοι από €8,026 χιλ. σε €8.340  χιλ. Η άνοδος αυτή [...]