Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

Ανακοίνωση για την Συγκρότηση του ΔΣ 23-9-2019
Ανακοίνωση για Πιστοποίηση Καταβολής ΑΜΚ και Παλαιότερες Εταιρικές πράξεις
Ανακοίνωση για Πλήρη Κάλυψη Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου 13-8-2019
Ανακοίνωση για την Διάθεση Ενημερωτικού Δελτίου
Συγκρότηση Νέου Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα 3-7-2017
Εκλογή Νέου Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου 16-5-2013
Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου για Αύξηση Κεφαλαίου 30-10-2012
Απόφαση για Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου – 28.9.2012
Παράταση Προθεσμίας Καταβολής Μετοχικού Κεφαλαίου-31-8-2012
Ανακοίνωση για Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα-7.5.2012
Αντικατάσταση Παραιτηθέντος Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου – 13.02.2009