Προσκλήσεις Γενικών Συνελεύσεων

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης για την 28-08-2020
Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 16-7-2010
Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 26.11.2009
Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 25-6-2009
Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για τους Κατόχους Κοινών Μετοχών – 08.12.2008
Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης για τους Κατόχους Προνομιούχων Μετοχών – 5.12.2008
Πρόσκληση των Μετόχων Κατόχων Κοινών Μετοχών σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση – 21.03.2008
Πρόσκληση των Μετόχων Κατόχων Κοινών Μετοχών σε Τακτική Γενική Συνέλευση – 30.06.2008
Πρόσκληση των Μετόχων Κατόχων Προνομιούχων Μετοχών σε Γενική Συνέλευση – 30.06.2008
Πρόσκληση των Μετόχων Κατόχων Κοινών Μετοχών σε Β’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση – 24.09.2007
Πρόσκληση των Μετόχων Κατόχων Προνομιούχων Μετοχών σε Β’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση – 24.09.2007
Πρόσκληση των Μετόχων Κατόχων Κοινών Μετοχών σε Α’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση 10.09.2007
Πρόσκληση των Μετόχων Κατόχων Προνομιούχων Μετοχών σε Α’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση – 10.09.2007
Πρόσκληση των Μετόχων Κατόχων Κοινών Μετοχών σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση – 28.08.2007
Πρόσκληση των Μετόχων Κατόχων Προνομιούχων Μετοχών σε Γενική Συνέλευση – 28.08.2007
Πρόσκληση των Μετόχων Κατόχων Κοινών Μετοχών σε Β’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση – 31.07.2007
Πρόσκληση των Μετόχων Κατόχων Προνομιούχων Μετοχών σε Β’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση – 31.07.2007
Πρόσκληση των Μετόχων Κατόχων Προνομιούχων Μετοχών σε Α’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση – 19.07.2007
Πρόσκληση των Μετόχων Κατόχων Κοινών Μετοχών σε Α’ Επαναληπτικής Εκτακτης Γενική Συνέλευση – 18-7-2007
Πρόσκληση των Μετόχων Κατόχων Προνομιούχων Μετοχών σε Γενική Συνέλευση – 06.07.2007
Πρόσκληση των Μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση – 29.06.2007
Πρόσκληση Μετόχων σε Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση – 07.07.2006
Πρόσκληση Έκτακτης γενικής Συνέλευσης 23-12-2005