Δελτία Τύπου2023-08-31T12:08:57+03:00

Δελτία Τύπου Ομίλου

 

Ανακοίνωση για την Έκδοση Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης των εταιριών του Ομίλου UNIBIOS για το 2018

Ανακοίνωση για την Έκδοση Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης των Ελληνικών εταιριών του Ομίλου UNIBIOS για τη χρήση 2018 Η εταιρία «Unibios Ανώνυμος Εταιρία Συμμετοχών» σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4.1.3.1 του Κανονισμού του [...]

20 Νοεμβρίου, 2019|

Διαφοροποίηση Δικαιωμάτων Ψήφου

Διαφοροποίηση Δικαιωμάτων Ψήφου >5% Ρυθμιζόμενη Πληροφορία 18-9-2019 Η Unibios Ανώνυμος Εταιρία  Συμμετοχών ανακοινώνει ότι περιήλθαν στην εταιρία δηλώσεις για την ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΗΦΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 3556/2007  που έχουν ως εξής: [...]

18 Σεπτεμβρίου, 2019|

Ανακοίνωση για τον Αριθμό των Δικαιωμάτων Ψήφου

Ανακοίνωση για τον Αριθμό των Δικαιωμάτων Ψήφου 18-9-2019 Ανακοίνωση Σχετικά με τον Αριθμό των Μετοχών της Εταιρίας Η Unibios AE Συμμετοχών ανακοινώνει ότι μετά την ολοκλήρωση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου που αποφασίσθηκε κατά την [...]

18 Σεπτεμβρίου, 2019|

Ανακοίνωση για την Εισαγωγή προς Διαπραγμάτευση Νέων Μετοχών

Ανακοίνωση για την Εισαγωγή προς Διαπραγμάτευση Νέων Μετοχών Η «UNIBIOS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ» (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι από την 18.09.2019, θα αρχίσει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των 12.501.852  νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της [...]

12 Σεπτεμβρίου, 2019|

Ανακοίνωση για Πλήρη Κάλυψη Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου

Πλήρης κάλυψη: Α.Μ.Κ. με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων Η  εταιρία «UNIBIOS Ανώνυμος Εταιρία Συμμετοχών » γνωστοποιεί προς τους κυρίους μετόχους ότι η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών [...]

13 Αυγούστου, 2019|

Ανακοίνωση για την Διάθεση Ενημερωτικού Δελτίου

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, ΕΚΔΟΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝ ΟΛΩ Ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΤΗ ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ, ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Ή/ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΧΩΡΑ ΣΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ Η [...]

22 Ιουλίου, 2019|
Load More Posts
Go to Top