Δελτία Τύπου2023-01-24T14:14:06+02:00

Δελτία Τύπου Ομίλου

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Οικονομικά Αποτελέσματα Χρήσεως 2021 Unibios Συμμετοχών

Ισχυρή Κερδοφορία

Ο Όμιλος εταιρειών UNIBIOS Α.Ε. Συμμετοχών ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα Χρήσεως 2021 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.).

Κατά την Χρήση 2021, οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου UNIBIOS αυξήθηκαν κατά 16,1% ήτοι από €7.300 χιλ. σε €8.478 χιλ. Η άνοδος αυτή αποδίδεται κυρίως στην ενίσχυση των πωλήσεων του κλάδου της επεξεργασίας νερού δηλαδή, των πωλήσεων του Ομίλου Watera International.

Τα μικτά κέρδη του Ομίλου Unibios, σημείωσαν αύξηση κατά 15,2% σε σχέση με αυτά της προηγούμενης χρήσης και διαμορφώθηκαν σε €3.115 χιλ., έναντι €2.703 χιλ. Το περιθώριο μικτού κέρδους μεταβλήθηκε οριακά, από 37,0% σε 36,7%.

Τα αποτελέσματα προ φόρων (EBT) του Ομίλου στην Χρήση 2021 αυξήθηκαν κατά €510 χιλ. σε σχέση με τη Χρήση του 2020 και διαμορφώθηκαν σε κέρδη €552 χιλ. έναντι κερδών €42 χιλ. κατά την προηγούμενη Χρήση.

Το σημαντικότερο όμως είναι ότι ο Όμιλος UNIBIOS, το 2021, παρουσίασε συνολικό κερδοφόρο αποτέλεσμα μετά από φόρους (PAT).  Ειδικότερα, το 2021, τα καθαρά κέρδη της εταιρίας μετά από φόρους ανήλθαν σε €334 χιλ. έναντι ζημίας μετά από φόρους €91 χιλ. κατά την προηγούμενη χρήση.

Τέλος, το συνολικό EBITDA του Ομίλου το 2021, ενισχύθηκε περεταίρω και διαμορφώθηκε σε €1.287 χιλ. ή ποσοστό 15.2% επί του κύκλου εργασιών, έναντι €811 χιλ. ή ποσοστό 11.1% επί του κύκλου εργασιών της προηγούμενης χρήσης.

20 Απριλίου 2022

 

Ο Όμιλος UNIBIOS είναι εταιρεία συμμετοχών εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.  Μέσω των θυγατρικών της, η UNIBIOS Συμμετοχών ΑΕ δραστηριοποιείται στις ταχέως αναπτυσσόμενες αγορές της Επεξεργασίας και Ανακύκλωσης Νερού καθώς και της Εκτέλεσης Ειδικών Τεχνικών Έργων.

 

Η WATERA International SA είναι κατά 100% θυγατρική της Unibios Συμμετοχών, και  μέσω της Watera Ελλάς ΑΒΕΕ, κορυφαία εταιρεία στον τομέα της Επεξεργασίας νερού στην Ελλάδα. Η Watera Ελλάς ιδρύθηκε το 1963 και είναι πρώτη αναφορικά με την εγκατεστημένη δυναμικότητα αφαλατώσεων στην Ελλάδα.  Επίσης, μέσω άλλων θυγατρικών της εταιρειών, η Watera International δραστηριοποιείται με επιτυχία, εκτός από την Ελλάδα, στην Τσεχία,  Βουλγαρία και Ιταλία, ενώ παράλληλα έχει αναπτύξει σημαντική εξαγωγική δραστηριότατα στην Ανατολική και Δυτική Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

H Watera Ελλάς παρούσα στα Best City Awards 2023

Με Gold και Silver βραβεία τιμήθηκαν οι Δήμοι Μυκόνου και Ορεστιάδας, για τις μονάδες αφαλάτωσης της Watera Ελλάς που έχουν εγκαταστήσει, στα πλαίσια των φετινών Best City Awards που απονεμήθηκαν τη Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2023 στο αμφιθέατρο «Μιλτιάδης Έβερτ» του Δήμου Αθηναίων.

Χρυσό βραβείο έλαβε ο Δήμος Μυκόνου, ο οποίος έχει διαχρονικά αξιοποιήσει την τεχνολογία της αφαλάτωσης θαλασσινού νερού για την κάλυψη των συνεχώς αυξανόμενων αναγκών του νησιού για πόσιμο νερό. Το βραβείο παρέλαβε ο Δήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Κουκάς.  Σημειώνεται ότι οι μονάδες αφαλάτωσης της Watera Hellas που διαθέτει ο Δήμος Μυκόνου έχουν συνολική ονομαστική δυναμικότητα 11.000 κυβικά ημερησίως και καλύπτουν ένα σημαντικό ποσοστό της ζήτησης.

Αντίστοιχα, ο Δήμος Ορεστιάδας, επιβραβεύτηκε με το Ασημένιο βραβείο για ένα από τα μεγαλύτερα έργα επεξεργασίας νερού που έχει γίνει στη χώρα.  Το βραβείο παρέλαβε ο Δήμαρχος κ. Βασίλειος Μαυρίδης. Ειδικότερα, στα πλαίσια της συγκεκριμένης σύμβασης εξασφαλίζεται άριστη ποιότητα πόσιμου νερού σε 19 χωριά και οικισμούς του Δήμου Ορεστιάδας, επιλύοντας προβλήματα που προκύπτουν από υψηλές συγκεντρώσεις ρύπων όπως μαγγανίου, σιδήρου, αρσενικού και νιτρικών. Την προμήθεια του συνόλου των συστημάτων επεξεργασίας νερού, στην οποία περιλαμβάνονταν και 14 συστήματα αφαλάτωσης, συνολικής δυναμικότητας 15.300 κυβικών ημερησίως, την ανέλαβε η Watera Ελλάς.

H Watera είναι πάντα αρωγός σε κάθε προσπάθεια αναβάθμισης των βασικών υποδομών των Δήμων της χώρας που αποσκοπεί στην βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης τόσο των μόνιμων κατοίκων όσο και των επισκεπτών με την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας, άριστης ποιότητας, πόσιμου νερού.

23 Ιανουαρίου, 2023

 

Η WATERA Ελλάς ΑΒΕΕ, είναι θυγατρική εταιρεία της Unibios Συμμετοχών Α.Ε., και κορυφαία εταιρεία στον τομέα της επεξεργασίας και ανακύκλωσης νερού στην Ελλάδα.  Ιδρύθηκε το 1963 και είναι πρώτη αναφορικά με την εγκατεστημένη δυναμικότητα αφαλατώσεων και ταχυδιυιλιστηρίων στην Ελλάδα.  Επίσης, μέσω συγγενών της εταιρειών η Watera Ελλάς δραστηριοποιείται με επιτυχία στην Τσεχία,  Βουλγαρία και Ιταλία ενώ παράλληλα έχει αναπτύξει σημαντική εξαγωγική δραστηριότατα στην Δυτική και Ανατολική Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική.

 

Ο Όμιλος UNIBIOS είναι εταιρία συμμετοχών εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών.  Μέσω των θυγατρικών της, η UNIBIOS Συμμετοχών ΑΕ δραστηριοποιείται στις ταχέως αναπτυσσόμενες αγορές της Επεξεργασίας και Επαναχρησιμοποίησης Νερού καθώς και της Εκτέλεσης Ειδικών Τεχνικών Έργων.

Διαφοροποίηση Δικαιωμάτων Ψήφου

Διαφοροποίηση Δικαιωμάτων Ψήφου >5% Ρυθμιζόμενη Πληροφορία 18-9-2019 Η Unibios Ανώνυμος Εταιρία  Συμμετοχών ανακοινώνει ότι περιήλθαν στην εταιρία δηλώσεις για την ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΗΦΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 3556/2007  που έχουν ως εξής: [...]

18 Σεπτεμβρίου, 2019|

Ανακοίνωση για τον Αριθμό των Δικαιωμάτων Ψήφου

Ανακοίνωση για τον Αριθμό των Δικαιωμάτων Ψήφου 18-9-2019 Ανακοίνωση Σχετικά με τον Αριθμό των Μετοχών της Εταιρίας Η Unibios AE Συμμετοχών ανακοινώνει ότι μετά την ολοκλήρωση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου που αποφασίσθηκε κατά την [...]

18 Σεπτεμβρίου, 2019|

Ανακοίνωση για την Εισαγωγή προς Διαπραγμάτευση Νέων Μετοχών

Ανακοίνωση για την Εισαγωγή προς Διαπραγμάτευση Νέων Μετοχών Η «UNIBIOS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ» (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι από την 18.09.2019, θα αρχίσει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των 12.501.852  νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της [...]

12 Σεπτεμβρίου, 2019|

Ανακοίνωση για Πλήρη Κάλυψη Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου

Πλήρης κάλυψη: Α.Μ.Κ. με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων Η  εταιρία «UNIBIOS Ανώνυμος Εταιρία Συμμετοχών » γνωστοποιεί προς τους κυρίους μετόχους ότι η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών [...]

13 Αυγούστου, 2019|

Ανακοίνωση για την Διάθεση Ενημερωτικού Δελτίου

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, ΕΚΔΟΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝ ΟΛΩ Ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΤΗ ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ, ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Ή/ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΧΩΡΑ ΣΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ Η [...]

22 Ιουλίου, 2019|
Load More Posts
Go to Top